EL PENTATEUC

ÈXODE

 25

 

 

Organització del culte: el Santuari

1 El Senyor va parlar així a Moisès:
2 “Digues als fills d’Israel que recullin una ofrena per a mi. De tothom a qui mogui el cor, en prendreu la meva ofrena.
3 Aquesta és l’ofrena que podreu acceptar: or, plata i bronze;
4 teles de porpra roges o carmesí, lli fi i pèl de cabra;
5 pells vermelles de be, cuiro i fusta d’acàcia;
6 oli per al llum, essències per a l’oli de la unció i per a l’encens aromàtic;
7 pedres d’ònix, pedres d’encast per a l’efod i per al pectoral;
8 i em faran un santuari perquè pugui habitar enmig d’ells.
9 D’acord amb tot el que jo et mostraré, referent al model del tabernacle i al disseny del seus atuells, així ho faràs.

L’Arca de l’Aliança

10 Faràs una arca de fusta d’acàcia, de dues colzades i mitja de llargària, una colzada i mitja d’amplària i una colzada i mitja d’alçària.
11 La recobriràs d’or pur per dins i per fora, i pel damunt l’adornaràs amb una motllura d’or.
12 Fondràs quatre argolles d’or que posaràs als seus quatre peus, això és, dues argolles a l’un costat i dues argolles a l’altre.
13 També faràs barres de fusta d’acàcia i les recobriràs d’or;
14 i passaràs les barres per les argolles, als costats de l’arca, per a transportar-la.
15 Les barres es quedaran dins les argolles i no es trauran d’allà.
16 Dins l’arca, hi dipositaràs el Testimoni que després et donaré.
17 Faràs un propiciatori d’or pur, de dues colzades i mitja de llargària i d’una colzada i mitja d’amplària.
18 A més, faràs dos querubins d’or amartellat, als dos extrems del propiciatori.
19 Faràs un querubí a l’un extrem i un altre querubí a l’altre extrem. Els querubins dels dos extrems formaran un tot amb el propiciatori.
20 Els querubins tindran les ales esteses enlaire cobrint el propiciatori, amb la cara girada vers al propiciatori.
21 Situaràs el propiciatori sobre la part superior de l’arca, i a dins hi posaràs el Testimoni que et donaré.
22 Allí em trobaré amb tu; i de dalt del propiciatori, entre els dos querubins que tapen l’Arca del Testimoni, et comunicaré tot allò que hagi de manar-te sobre els fills d’Israel.

La taula dels pans de la Proposició

23 També faràs una taula de fusta d’acàcia, de dues colzades de llargària, una colzada d’amplària i una colzada i mitja d’alçària.
24 La recobriràs d’or pur i l’envoltaràs d’una motllura d’or.
25 Li faràs també una franja d’un pam tot al voltant i una motllura d’or al voltant de la franja.
26 Li faràs quatre argolles d’or i situaràs les argolles als quatre angles que corresponen a les seves quatre potes.
27 Les argolles estaran tocant a la franja, per a passar-hi les barres i transportar la taula.
28 Les barres, les faràs de fusta d’acàcia i les recobriràs d’or, i amb elles es transportarà la taula.
29 Fabricaràs els plats, les culleres, les gerres i les tasses per a les libacions; els hauràs de fer d’or pur.
30 I sobre la taula posaràs el Pa de la Proposició perpètuament davant meu.

El lampadari

31 Faràs també un lampadari d’or pur; el faràs amartellat, amb el peu i la canya; copes, calzes i pètals formaran amb ell una sola peça.
32 Dels seus costats sortiran sis braços: tres braços per l’un cantó i tres per l’altre.
33 El primer braç tindrà tres calzes en forma de flor d’ametller, amb pom i flor. Igualment, el segon braç tindrà tres calzes en forma de flor d’ametller, amb pom i flor; i així mateix els sis braços que sortiran del lampadari.
34 El tronc tindrà quatre calzes, també en forma de flor d’ametller, amb poms i flors:
35 un pom sota els dos braços que sortiran del lampadari, un pom sota els dos altres i un pom sota els dos braços restants; així amb els sis braços que sortiran del lampadari.
36 Els poms i els braços formaran un sol cos, tot ell serà d’or pur amartellat.
37 Li faràs set gresols i els penjaràs de manera que il·luminin a l’altra banda, de cara.
38 Els mocallums i els platets seran d’or pur.
39 Per a fer el lampadari amb tots els accessoris, empraràs un talent d’or pur.
40 Para compte de fer-lo d’acord amb el model que se t’ha mostrat a la muntanya.