EL PENTATEUC

ÈXODE

 17

 

 

Estada a Refidim.
Brolla aigua de la roca

1 Tota la congregació dels fills d’Israel va partir del desert de Sin, seguint les etapes que el Senyor havia manat, i van acampar a Refidim, però no hi havia aigua perquè la gent pogués beure.
2 Llavors el poble va presentar reclamacions a Moisès dient-li: “Dóna’ns aigua per a beure.” Moisès els respongué: “Per què em feu reclamacions a mi? Per què tempteu el Senyor?”
3 Però el poble, que patia set en aquell lloc, va murmurar contra Moisès i deia: “Per això ens has fet sortir d’Egipte? ¿Per fer-nos morir de set, a nosaltres, els nostres fills i el nostre bestiar?”
4 Llavors Moisès va implorar al Senyor: “Què puc fer amb aquest poble? No falta gaire perquè m’apedreguin.”
5 I el Senyor respongué a Moisès: “Posa’t davant del poble acompanyat d’alguns dels ancians dels fills d’Israel, amb la vara amb què vas tocar el riu a la mà, i vés,
6 que jo estaré allí davant teu, sobre la roca, a l’Horeb; donaràs un cop a la roca i en brollarà aigua perquè el poble pugui beure.” Moisès ho va fer així, a la vista dels ancians d’Israel.
7 Al lloc aquell se li va posar el nom de Massà i Meribà, a causa de la discussió dels fills d’Israel i perquè havien temptat el Senyor tot dient: “El Senyor, és o no entre nosaltres?”

Batalla contra Amalec

8 Després vingué Amalec a Refidim i va combatre contra Israel.
9 I Moisès digué a Josuè: “Escull alguns homes dels nostres i surt a lluitar contra Amalec. Demà jo estaré dempeus al cim del turó, amb la vara de Déu a la meva mà.”
10 Josuè va fer tal com Moisès li havia manat, i va lluitar contra Amalec. Mentrestant, Moisès, Aaron i Hur van pujar al cim del turó.
11 I succeïa que, mentre Moisès tenia la mà alçada, Israel guanyava; però, quan l’abaixava, guanyava Amalec.
12 I com que les mans de Moisès es cansaven, van agafar una pedra i la hi van posar a sota, i ell hi va seure al damunt, mentre Aaron i Hur li aguantaven les mans, un a cada costat; i així van mantenir fermes les seves mans fins a la posta del sol.
13 Josuè va derrotar Amalec i la seva gent a cops d’espasa.
14 El Senyor digué a Moisès: “Escriu això en un llibre perquè serveixi de memorial, i fes saber a Josuè que jo esborraré completament la memòria d’Amalec de sota la capa del cel.”
15 Moisès va erigir un altar i li va posar el nom de “El Senyor és la meva bandera”,
16 i digué: “Ja que ha alçat la mà contra el tron del Senyor, la guerra del Senyor continuarà contra Amalec de generació en generació.”