EL PENTATEUC

ÈXODE

 11

 

 

Anunci i preliminars de la darrera plaga

1 El Senyor digué a Moisès: “En- cara enviaré una altra plaga sobre el faraó i sobre els egipcis. Després d’això us deixarà marxar d’aquí, i quan us deixi sortir definitivament, ell mateix us expulsarà d’aquí per la força.
2 Digues al poble, en privat, que cada home demani al seu veí, i cada dona a la seva veïna, objectes de plata i d’or.”
3 El Senyor va fer que el poble caigués en gràcia als egipcis. El mateix Moisès era molt important al país d’Egipte, als ulls dels consellers i als ulls del poble.
4 Moisès va anunciar: “Això diu el Senyor: a mitjanit jo passaré a través de l’Egipte,
5 i moriran tots els primogènits del país egipci, des del primogènit del faraó, que seu al seu tron, fins al primogènit de l’esclava que seu darrere el molí, i tot primogènit del bestiar.
6 I s’alçarà per tot el país d’Egipte un plany tan gran com mai no n’hi ha hagut de semblant ni mai més no n’hi haurà.
7 Mentre que, entre els fills d’Israel, ni tan sols un gos bordarà contra cap home ni contra cap bèstia, a fi que sàpigues que el Senyor fa diferència entre l’Egipte i Israel.
8 I tots aquests consellers que tens vindran a mi i es postraran davant meu i diran: Vés-te’n, tu, amb tot el poble que et segueix. I després d’això marxaré.” Dit això, va sortir tot indignat de l’audiència del faraó.
9 El Senyor havia dit a Moisès: “El faraó no us escoltarà, a fi que es multipliquin els meus prodigis al país d’Egipte.”
10 Moisès i Aaron havien fet tots aquests prodigis davant el faraó; però el Senyor enduria el cor del faraó, que no permetia que els fills d’Israel sortissin dels seus dominis.