ESTER

 3

 

Conflicte entre Aman i Mardoqueu

1 Després d’aquests fets, el rei va distingir Aman, fill d’Amedata, l’agaguita, i el va elevar a un càrrec superior al de tots els dignataris que tenia.
2 Tots els servidors del rei que estaven al portal reial s’agenollaven i s’inclinaven davant d’Aman, perquè així ho havia manat el rei; però Mardoqueu no s’agenollava ni s’inclinava.
3 Llavors, els servidors del rei que estaven al portal reial van dir a Mardoqueu: “Per què desobeeixes el manament del rei?”
4 Veient que ell no en feia cas, tot i que li ho repetien cada dia, van anar a comunicar-ho a Aman, per veure si Mardoqueu mantindria la seva actitud, perquè ja els havia dit que era jueu.
5 I quan Aman va comprovar que Mardoqueu no s’agenollava ni s’inclinava davant d’ell, es va enfurismar.
6 Però com que li van dir de quina raça era Mardoqueu, li va semblar que no seria prou d’actuar contra ell sol i va començar a planejar com exterminar tots els jueus, els compatriotes de Mardoqueu que vivien al regne d’Assuer.
7 El primer mes, que és el de nissan, de l’any dotze del regnat d’Assuer, van tirar el «Pur», és dir, la sort, en presència d’Aman, dia per dia i mes per mes; i va sortir el mes dotzè, que és el mes d’adar.
8 Llavors Aman digué al rei Assuer: “Hi ha un poble, separat i escampat per totes les províncies del teu regne, que té unes lleis diferents de les de tots els altres pobles i no compleix les lleis del rei, i al rei no li convé de consentir-los.
9 Si, doncs, al rei li sembla bé, que es faci públic un decret perquè siguin exterminats, i jo faré a mans dels administradors un donatiu de deu mil talents de plata perquè sigui ingressat al tresor reial.”
10 Llavors el rei es va treure l’anell de segellar de la mà i el va donar a Aman, fill d’Amedata, l’agaguita, enemic dels jueus,
11 dient-li: “Pots quedar-te amb la plata. I pel que fa al poble, fes amb ells el que et sembli bé.”
12 El dia tretze del primer mes de l’any, van ser cridats els secretaris del rei i, d’acord amb tot el que Aman va dictar, es va escriure als sàtrapes del rei, als governadors de cada província i als caps de cada poble; a cada districte en l’escriptura que els era pròpia i en la llengua de cada poble. Es va fer l’escrit en nom del rei Assuer i es va segellar amb l’anell reial.
13 Les cartes van ser enviades per mitjà de correus a totes les províncies del rei, ordenant destruir, matar i exterminar tots els jueus, joves i vells, infants i dones, en un mateix dia, el dia tretze del mes dotzè, que és el d’adar, i que els seus béns fossin expropiats.
14 Una còpia de l’escrit, que havia de ser promulgat com a llei a cada província, va ser enviada a tots els pobles, a fi que estiguessin preparats per a aquell dia.
15 Els correus van sortir ràpidament a complir l’ordre del rei. L’edicte també fou publicat a la ciutadella de Susa. I mentre el rei i Aman s’asseien a celebrar-ho, a la ciutat de Susa hi havia commoció.