ESDRES

 7

 

La missió d’Esdres

1 Després d’aquests fets, durant el regnat d’Artaxerxes, rei de Pèrsia, va arribar Esdres, fill de Seraià, fill d’Azarià, fill d’Hilquià,
2 fill de Xal·lum, fill de Sadoc, fill d’Ahitub,
3 fill d’Amarià, fill d’Azarià, fill de Meraiot,
4 fill de Zerahià, fill d’Uzí, fill de Buquí,
5 fill d’Abixua, fill de Pinhàs, fill d’Eleazar, fill del gran sacerdot Aaron.
6 Esdres va venir de Babilònia i era un escriba expert en la Llei de Moisès que el Senyor, Déu d’Israel, havia proveït. El rei li va concedir tot el que va demanar, perquè la mà del Senyor el protegia.
7 L’any setè del rei Artaxerxes, va pujar cap a Jerusalem, i amb ell molts fills d’Israel, i sacerdots, levites, cantors, porters i servents del temple.
8 Va arribar a Jerusalem el mes cinquè de l’any setè del rei Artaxerxes,
9 ja que el primer dia del primer mes va començar el seu viatge des de Babilònia, i va arribar a Jerusalem el primer dia del mes cinquè, tot perquè la poderosa mà del seu Déu el protegia.
10 Esdres havia posat tot el seu cor a estudiar la llei del Senyor, a fi de complir-la i ensenyar a Israel els seus estatuts i els seus preceptes.

El decret d’Artaxerxes a favor d’Esdres

11 Aquesta és la transcripció de la carta, en arameu, que el rei Artaxerxes va donar al sacerdot i escriba Esdres, mestre en els preceptes del Senyor i en els seus manaments sobre Israel:
12 “Artaxerxes, rei de reis, al sacerdot Esdres, escriba de la llei del Déu del cel. Salut!
13 Personalment, disposo que tots els israelites que hi ha al meu regne, amb els seus sacerdots i els levites que voluntàriament vulguin anar-se’n a Jerusalem, poden anar-hi amb tu,
14 ja que tu ets comissionat pel rei i els seus set consellers, a Judà i a Jerusalem, per a inspeccionar tot allò que pertoca a la Llei del teu Déu, que tens a la teva mà.
15 També, per a traslladar la plata i l’or que el rei i els seus consellers ofereixen, lliurement, al Déu d’Israel, que resideix a Jerusalem.
16 Així com tota la plata i l’or que hagis pogut recollir en tota la província de Babilònia, amb les ofrenes voluntàries que el poble i els sacerdots hagin donat al temple del seu Déu, a Jerusalem.
17 Per tant, amb aquests diners tindràs cura de comprar vedells, moltons i anyells, així com les ofrenes vegetals i libacions adients, per oferir-ho damunt l’altar del temple del vostre Déu, a Jerusalem.
18 I amb la resta de la plata i de l’or, tu i els teus germans feu el que us sembli millor, conforme a la voluntat del vostre Déu.
19 I dels objectes que se t’han confiat per al servei del temple de Déu, en faràs ofrena al teu Déu de Jerusalem.
20 De totes les altres coses que calguin per al temple del teu Déu, que a tu et correspongui donar, te’n proveiràs del tresor reial.
21 A tal fi, jo, el rei Artaxerxes, ordeno a tots els tresorers de la Transeufratina, que tot el que us demani el sacerdot Esdres, escriba del Déu del cel, li sigui concedit promptament,
22 fins a cent talents de plata, cent mesures de blat, cent càrregues de vi, cent càrregues d’oli i sal en abundància.
23 Tot el que es demani de part del Déu del cel, referent al seu temple, cal que sigui acomplert puntualment. Per què hauria de caure la seva indignació contra el reialme del rei i els seus fills?
24 Us fem saber també que no serà lícit imposar tributs, impostos o peatges a cap dels sacerdots, levites, cantors, porters, servents del temple o altres auxiliars d’aquest temple de Déu.
25 I tu, Esdres, d’acord amb la saviesa del teu Déu que posseeixes, designa magistrats i jutges perquè administrin justícia a tot el poble de la Transeufratina, a tots els experts en les lleis del teu Déu. I ensenyeu-les a tots els qui les ignoren.
26 I a tothom qui no compleixi la Llei del teu Déu i la llei del rei, que se li apliqui una rigorosa sentència: a mort, a l’exili, a la confiscació de béns o a l’empresonament.”

Pregària d’Esdres

27 “Beneït sigui el Senyor, el Déu dels nostres avantpassats, que ha predisposat el cor del rei a honorar el temple del Senyor, a Jerusalem,
28 i que ha decantat a favor meu la seva bondat davant del rei, dels seus consellers i de tots els seus poderosos magnats. I jo, sostingut per la mà del Senyor, em vaig encoratjar i vaig reunir els principals d’Israel perquè pugessin amb mi.”