EL PENTATEUC

DEUTERONOMI

 34

 

Mort i sepultura de Moisès.

1 Moisès va pujar de les estepes de Moab al mont Nebó, al cim del Pisgà, davant de Jericó, i el Senyor li va fer veure tota la terra, de Galaad fins a Dan,
2 tot Neftalí, i la terra d’Efraïm i Manassès, i tota la terra de Judà, fins al mar de ponent,
3 el Nègueb, la plana i la vall de Jericó, ciutat de palmeres, fins a Sóar.
4 I el Senyor li digué: “Aquesta és la terra que vaig prometre sota jurament a Abraham, a Isaac i a Jacob que donaria a la teva descendència. Te la deixo veure amb els teus propis ulls, però no hi passaràs.”
5 Allí va morir Moisès, servent del Senyor, a la terra de Moab, per ordre del Senyor.
6 El van sepultar en una vall de la terra de Moab, davant de Betpeor, sense que ningú no hagi pogut saber, fins al dia d’avui, on és el seu sepulcre.
7 Moisès tenia cent vint anys quan va morir, sense que hagués perdut gens de vista ni hagués minvat la seva vigoria.
8 Els fills d’Israel van plorar Moisès a les estepes de Moab durant trenta dies, fins a acomplir el temps de dol.
9 I Josuè, fill de Nun, fou ple d’esperit de saviesa, perquè Moisès li havia imposat les mans. Els fills d’Israel el van obeir, complint l’ordre que el Senyor havia donat a Moisès.
10 Mai més no ha tornat a sorgir a Israel un altre profeta comparable a Moisès, que el Senyor tractés cara a cara,
11 que realitzés tots els senyals i prodigis que el Senyor li va manar de fer a la terra d’Egipte contra el faraó, els seus consellers i la seva terra;
12 per la mà tan forta i pels grans prodigis que Moisès va efectuar a la vista de tot Israel.