EL PENTATEUC

DEUTERONOMI

 16

 

La festa de la Pasqua

16 “Fes atenció al mes d’abib per celebrar la Pasqua del Senyor, el teu Déu. Perquè en el mes d’abib, el Senyor, el teu Déu, et va fer sortir d’Egipte, de nit.
2 Sacrificaràs la Pasqua al Senyor, el teu Déu, amb bestiar gros i menut, en el lloc que el Senyor hagi triat per establir-hi el seu nom.
3 No hi podràs menjar pa fermentat: durant set dies menjaràs pans àzims (el pa d’aflicció, perquè fugint precipitadament vas sortir d’Egipte), a fi que, mentre visquis, guardis memòria del dia que vas sortir de la terra d’Egipte.
4 Durant set dies no s’ha de veure gens de llevat en tot el teu territori; i de la carn que sacrifiquis el vespre del dia primer, no n’ha de quedar res per a l’endemà.
5 No podràs sacrificar la Pasqua en qualsevol de les ciutats que el Senyor, el teu Déu, et donarà,
6 sinó que en el lloc que el Senyor, el teu Déu, hagi triat per establir-hi el seu nom, allí has de sacrificar la Pasqua, al capvespre, a posta de sol, a l’hora que sorties d’Egipte.
7 La couràs i la menjaràs en el lloc que el Senyor, el teu Déu, hagi triat; després, al matí, podràs tornar a casa teva.
8 Durant sis dies menjaràs pans àzims, i el dia setè hi haurà assemblea solemne al Senyor, el teu Déu; aquest dia no faràs cap treball.

La festa de la Pentecosta

9 Comptaràs set setmanes. Des que la falç inicia la sega, començaràs a comptar set setmanes,
10 i llavors celebraràs la festa de les Setmanes al Senyor, el teu Déu, amb generoses ofrenes voluntàries de part teva, que has de donar segons com t’hagi beneït el Senyor, el teu Déu.
11 T’alegraràs davant el Senyor, el teu Déu, tu, el teu fill, la teva filla, el teu servent, la teva criada i els levites que tinguis dins de les teves portes, juntament amb el foraster, l’orfe i la viuda que visquin enmig teu, en el lloc que hagi triat el Senyor, el teu Déu, per establir-hi el seu nom.
12 Recorda’t que tu vas ser esclau a l’Egipte; per tant, guardaràs i compliràs aquests estatuts.

La festa dels Tabernacles

13 Celebraràs la festa dels Tabernacles durant set dies, quan hagis acabat la collita de la teva era i dels teus cups.
14 Celebra amb alegria la teva festa, tu, el teu fill, la teva filla, el teu servent i la teva criada, amb els levites, el foraster, la viuda i l’orfe que visquin dintre de les teves portes.
15 Durant set dies celebraràs la festa solemne al Senyor, el teu Déu, en el lloc que el Senyor hagi triat; perquè el Senyor, el teu Déu, et beneirà en totes les teves collites i en tot allò que emprengui la teva mà, i seràs plenament feliç.
16 Tres vegades l’any, tots els homes es presentaran davant el Senyor, el teu Déu, en el lloc que ell hagi triat: per la festa dels Àzims, per la festa de les Setmanes i per la festa dels Tabernacles; i no es presentaran davant el Senyor amb les mans buides,
17 sinó cadascú segons les seves possibilitats, d’acord amb la benedicció que el Senyor li hagi concedit.

Els tribunals locals

18 Establiràs jutges i magistrats en totes les ciutats que el Senyor, el teu Déu, et donarà segons les teves tribus, i ells jutjaran el poble amb justícia.
19 No falsejaràs el dret, no faràs accepció de persones, no acceptaràs suborns; perquè el suborn encega els savis i capgira el testimoni dels honestos.
20 Seguiràs estrictament la justícia, perquè puguis viure i posseir la terra que el Senyor, el teu Déu, et dóna.

Desviacions del culte

21 No plantaràs, com a Aixera (bosquet sagrat), cap mena d’arbre junt a l’altar del Senyor, el teu Déu, que has de construir,
22 Ni hi erigiràs cap estàtua; són coses que el Senyor, el teu Déu, avorreix.