EL PENTATEUC

DEUTERONOMI

 11

 

La grandesa del Senyor

1 “Estimaràs el Senyor, el teu Déu, i guardaràs els seus preceptes, els seus estatuts, les seves lleis i els seus manaments en tot moment.
2 Reconegueu avui, vosaltres –perquè no ho dic als vostres fills, que no ho han conegut ni ho han vist–, la correcció del Senyor, el vostre Déu, la seva grandesa, la seva mà forta i el seu braç poderós,
3 els seus senyals i prodigis que va fer enmig d’Egipte al faraó, rei d’Egipte, i a tot el seu país;
4 el que va fer amb l’exèrcit d’Egipte, amb els seus cavalls i carros, com va precipitar damunt seu les aigües del Mar Roig quan us venien perseguint i els va destruir, el Senyor, fins al dia d’avui;
5 i el que va fer per vosaltres al desert, fins que vau arribar en aquest lloc;
6 i el que va fer a Datan i Abiron, fills d’Eliab, fill de Rubèn, quan la terra va obrir la seva boca i els va engolir junt amb les seves famílies, les seves tendes i tot el que posseïen enmig d’Israel.
7 Perquè els vostres propis ulls han pogut veure tots els grans prodigis que ha fet el Senyor.

Promeses i advertències

8 Guardeu, doncs, tots aquest manaments que jo us dono avui, perquè sigueu forts i entreu a posseir la terra on aneu a penetrar per prendre’n possessió,
9 i perquè tingueu una llarga vida sobre aquesta terra que el Senyor va jurar als vostres avantpassats de donar-la als seus descendents; terra que regalima llet i mel.
10 Perquè la terra on entres per posseir-la no és com la terra d’Egipte, d’on heu sortit, on sembraves la llavor i podies regar-la amb el peu, com un hort de verdures,
11 sinó que la terra on vas a passar per prendre’n possessió és una terra de muntanyes i de valls, i es regada amb les pluges del cel.
12 D’aquesta terra en té cura el Senyor, el teu Déu; els ulls del Senyor són sempre damunt seu, des del començ fins a la fi de l’any.
13 Ben segur que si escoltes atentament els meus manaments que us ordeno avui, estimant el Senyor, el vostre Déu, i servint-lo amb tot el vostre cor i amb tota la vostra ànima,
14 jo donaré la pluja de la vostra terra en el temps oportú, la primerenca i la tardana, perquè puguis collir el teu blat, el teu vi novell i el teu oli;
15 jo donaré herba als vostres camps per al bestiar, i podreu menjar i atipar-vos.
16 Tingueu compte que el vostre cor no es deixi seduir i us desvieu per servir i adorar altres déus;
17 perquè la còlera del Senyor s’encendria contra vosaltres, tancaria el cel perquè no hi hagués més pluja i la terra no donaria els seus fruits, i desapareixeríeu aviat de la bona terra que el Senyor us dóna.

Guardar els manaments del Senyor

18 Posareu, doncs, aquestes paraules meves sobre el vostre cor i sobre la vostra ànima, les lligareu com a senyal sobre la vostra mà, i estaran com uns frontals entre els vostres ulls.
19 I les ensenyareu als vostres fills, les explicaràs assegut a casa teva, anant pel camí, quan vagis a dormir i quan et llevis;
20 les escriuràs sobre els brancals de casa teva i a les teves portes,
21 a fi que es multipliquin els vostres dies i els dies dels vostres fills sobre la terra que el Senyor va jurar de donar als vostres avantpassats, tant com són els dies del cel sobre la terra.
22 Perquè si guardeu curosament tots aquests manaments que us ordeno de complir, estimant el Senyor, el vostre Déu, seguint els seus camins i mantenint-vos fidels a ell,
23 el Senyor expulsarà de davant vostre totes aquestes nacions, prendreu possessió de nacions més grans i més fortes que vosaltres.
24 Qualsevol lloc que la planta del vostre peu trepitgi serà vostre; des del desert fins al Líban, des del riu Eufrates, fins al Mediterrani s’estendrà el vostre territori.
25 Ningú no us podrà plantar cara; el Senyor, el vostre Déu, estendrà el pànic i el terror de vosaltres sobre la superfície de qualsevol de les terres que trepitjareu, tal com us ho ha promès.
26 Mireu: jo poso avui davant vostre la benedicció i la maledicció.
27 La benedicció, si obeïu els manaments del Senyor, el vostre Déu, que avui us ordeno;
28 la maledicció, si no escolteu els manaments del Senyor, el vostre Déu, i us aparteu dels camins que jo avui us ordeno, seguint darrere déus forasters que no coneixeu.
29 Així, doncs, quan el Senyor, el teu Déu, t’hagi introduït a la terra que vas a ocupar, posaràs la benedicció sobre la muntanya de Garizim, i la maledicció sobre la muntanya d’Ebal.
30 Com no ignoreu, aquestes muntanyes es troben més enllà del Jordà, seguint el camí de ponent, a la terra del cananeu que habita l’Arabà, davant de Guilgal, prop de les Alzines de Morè.
31 Ja que esteu a punt de passar el Jordà per anar a prendre possessió de la terra que el Senyor , el vostre Déu, us dóna, i serà vostra i hi viureu,
32 heu de tenir molta cura a complir tots els estatuts i les lleis que avui us he presentat.”