EL CÀNTIC DELS CÀNTICS

 5

 

Sadolleu-vos, estimats!

Ell

1 He entrat al meu jardí,
germaneta, esposa meva,
i he fet la meva collita de mirra
amb el seu bàlsam;
he menjat la meva bresca
amb la meva mel,
he begut el meu vi i la meva llet.

El cor

Mengeu, amics, beveu;
beveu i sadolleu-vos, estimats!

                                                                                    CANT QUART

El meu estimat se n’havia anat

Ella

2 Jo dormia, però el meu cor vetllava.
La veu del meu estimat, que crida:
“Obre’m, germaneta meva, companya meva,
coloma meva, la meva immaculada,
perquè el meu cap és ple de rosada,
i els meus cabells, de la rosada de la nit.”
3 “Ja m’he tret la túnica,
com puc tornar-me-la a posar?
Ja m’he rentat els peus,
com puc tornar-me’ls a embrutar?”
4 L’estimat passa la mà pel forat de la porta,
i les entranyes se’m commouen per ell.
5 Em vaig alçar per obrir el meu estimat;
les meves mans regalimaven mirra,
i els dits gotejaven la mirra
sobre l’agafador del forrellat.
6 Vaig obrir al meu estimat,
però el meu estimat se n’havia anat,
ja no hi era.
L’ànima se m’escapava darrere d’ell;
l’he buscat i no l’he trobat,
l’he cridat i no m’ha respost.
7 M’han trobat els guardes que ronden la ciutat,
m’han pegat i m’han fet mal;
m’han pres el mantell que duia posat,
aquells guardians de les muralles.
8 Jo us conjuro, filles de Jerusalem:
si trobeu el meu estimat,
que li voldreu fer saber
que estic malalta d’amor?

El cor

9 En què és distint el teu estimat
d’un altre estimat,
oh tu, la més bella d’entre les dones?
En què és distint el teu estimat
d’un altre estimat,
perquè així ens conjuris?

Majestuós com els cedres

Ella

10 El meu estimat té el rostre lluent i rosat,
distingit entre deu mil;
11 el seu cap és or del més fi,
els seus cabells arrissats,
negres com el corb.
12 Els seus ulls són coloms
vora rierols d’aigua,
banyats amb llet, reposant al marge.
13 Les seves galtes són un bancal de bàlsams,
un parterre de plantes aromàtiques.
Els seus llavis són lliris
que degoten essència de mirra.
14 Els seus braços són braçalets d’or
guarnits amb pedres de Tarsis.
El seu ventre és marfil polit
recobert de safirs.
15 Les seves cames són columnes d’alabastre
assentades sobre pedestals d’or fi.
El seu aspecte és com el Líban,
majestuós com els cedres.
16 El seu parlar és pura dolcesa,
i tot ell és una delícia.
Així és el meu estimat,
així és el meu company,
filles de Jerusalem!