AMÓS

 7

 

Visió de les llagostes

1 Déu, el Senyor, em va fer veure això:
Heus aquí que ell anava criant llagostes
quan començava la rebrotada de l’herba,
després de la sega del rei.
2 I succeí que, quan ja devoraven el darrer bri del camp,
jo vaig dir:
“Senyor, Déu meu, tingues compassió!
¿Com podrà subsistir Jacob, si és tant petit?”
3 Llavors el Senyor va renunciar-hi:
“No es complirà”, digué el Senyor.

Visió del foc

4 Déu, el Senyor, em va fer veure això:
Heus aquí que el Senyor, Déu sobirà,
convocava per a un judici de foc
que va consumir les aigües subterrànies;
i quan anava a consumir els conreus,
5 vaig dir: “Senyor, Déu meu, atura’t!
Com podrà subsistir Jacob, si és tant petit?”
6 Llavors el Senyor va renunciar-hi:
“Això tampoc no es complirà”, digué el Senyor.

Visió de la plomada

7 Després em va fer veure això:
Heus aquí que el Senyor estava sobre un mur,
i de la seva mà penjava una plomada;
8 i el Senyor em digué: “Què veus, Amós?”
Vaig respondre: “Una plomada.”
Llavors el Senyor digué:
“Mira, vaig a posar la plomada
al mig del meu poble d’Israel,
i ja no li toleraré res més.
9 Seran devastats els llocs alts d’Isaac,
i enderrocats els santuaris d’Israel,
i m’alçaré amb l’espasa contra la casa de Jeroboam.”

Amós i Amassià

10 Amassià, el sacerdot de Betel, envià a dir a Jeroboam, rei d’Israel: “Amós conspira contra tu en plena casa d’Israel, i aquest país no pot tolerar més les coses que diu.
11 Perquè ha dit això: Jeroboam morirà per l’espasa, i Israel serà deportat, sense remei, lluny de la seva terra.”
12 Després, Amassià digué a Amós: “Vés-te’n, vident; fuig cap a la terra de Judà i guanya-t’hi la vida, fes-hi de profeta.
13 Però no tornaràs més a profetitzar a Betel, perquè és un santuari del rei i un temple del reialme.”
14 Amós respongué a Amassià: “No sóc profeta, ni fill de profeta, sinó que sóc ramader i picador de sicòmors.
15 Però el Senyor em va treure de conduir el ramat i em va dir: Vés i profetitza al meu poble d’Israel.
16 Per tant, ara, escolta la paraula del Senyor. Tu dius que no profetitzi contra Israel ni prediqui contra la casa d’Isaac.
17 Per això, el Senyor et diu: “La teva dona haurà de prostituir-se per la ciutat, els teus fills i les teves filles cauran per l’espasa, les teves terres seran repartides en lots, i tu moriràs en una terra immunda, mentre que Israel serà indefectiblement deportat, com a esclau, lluny del seu país.”