AMÓS

 4

 

Reprensió a les dones de Samaria

1 Escolteu aquesta paraula, vaques de Basan,
dones que residiu a la muntanya de Samaria,
les opressores dels pobres,
explotadores dels desvalguts,
que dieu als vostres marits: “Porteu, que beurem!”
2 El Senyor Etern ha jurat per la seva santedat:
“Mireu, vindran dies sobre vosaltres
que sereu arrossegades amb ganxos,
i els vostres descendents, amb hams de pescador.
3 Llavors haureu d’escapar per les bretxes, una rere l’altra,
i sereu llençades cap a l’Armon, diu el Senyor.”

Censura del culte formalista

4 “Aneu a Betel, i allí prevariqueu!
A Guilgal, i seguiu prevaricant!
Porteu cada matí els vostres sacrificis,
i cada tres dies, els vostres delmes!
5 Oferiu, en acció de gràcies, pasta fermentada,
prometeu ofrenes voluntàries, proclameu-les a crits,
ja que això us agrada, fills d’Israel!”, diu el Senyor.

Israel no es converteix

6 “He estat jo qui us ha enviat la fam
a totes les vostres ciutats,
i la manca de pa a tots els vostres pobles;
amb tot, no us heu convertit a mi –diu el Senyor.
7 Igualment, he estat jo qui us ha aturat les pluges
quan encara faltaven tres mesos per a la sega;
mentre feia ploure sobre una ciutat,
en deixava una altra sense pluja;
una part dels camps tingué pluja,
i la part dels camps on no va ploure es va assecar.
8 Dues o tres ciutats anaven buscant una altra ciutat
on poder trobar aigua per a beure,
i no van poder apagar la set;
amb tot, no us heu convertit a mi –diu el Senyor.
9 He castigat amb malures i sequeres
la major part dels vostres horts i de les vostres vinyes,
i la llagosta ha devorat les vostres figueres i els oliverars;
amb tot, no us heu convertit a mi –diu el Senyor.
10 He enviat contra vosaltres una pesta semblant a la d’Egipte,
he fet morir per l’espasa el vostre jovent,
mentre els vostres cavalls eren capturats,
i he fet pujar la ferum dels vostres campaments
fins al vostre nas;
amb tot, no us heu convertit a mi –diu el Senyor.
11 Us he trasbalsat com vaig trasbalsar Sodoma i Gomorra,
i fóreu com un tió salvat de la foguera;
amb tot, no us heu convertit a mi –diu el Senyor.
12 Per això, penso fer el mateix amb tu, Israel,
i, com que he d’actuar contra tu,
prepara’t per encarar-te amb el teu Déu, Israel!”
13 Heus aquí que, aquell qui forma les muntanyes i crea els vents,
aquell qui revela a l’home els seus pensaments,
aquell qui converteix en aurora les tenebres
i camina sobre els cims de la terra,
és el Senyor, Déu Totpoderós. Aquest és el seu nom.