AMÓS

 3

 

La missió del profeta

1 “Escolteu aquesta paraula que el Senyor ha pronunciat contra vosaltres, fills d’Israel, contra tota la família que he fet pujar de la terra d’Egipte:
2 Només a vosaltres he reconegut,
d’entre totes les famílies de la terra;
per tant, jo us visitaré
per totes les vostres maldats.
3 ¿Podran dos anar plegats,
si no van d’acord?
4 ¿Rugeix el lleó a la selva,
si no ha fet cap presa?
¿Crida el lleonet des de l’amagatall,
si no ha caçat res?
5 ¿Un ocell caurà al parany posat a terra,
si no hi ha esquer?
¿S’alçarà el filat de terra,
si no ha atrapat res?
6 ¿Sonarà el toc d’alerta a la ciutat,
sense que la gent s’alarmi?
¿Caurà sobre una ciutat la desgràcia,
sense que el Senyor l’hagi causada?
7 Perquè el Senyor Déu no farà res
sense revelar el seu propòsit
als seus servents, els profetes.
8 El lleó ja ha rugit, qui no té por?
El Senyor Déu ha parlat, qui no profetitza?”

Destrucció de Samaria

9 Feu sonar la crida als baluards d’Asdod
i als baluards d’Egipte, i digueu:
Aplegueu-vos dalt les muntanyes de Samaria
i contempleu els grans desordres que hi ha,
les violències que s’hi cometen.
10 “No saben actuar rectament –diu el Senyor–,
acumulen rapinya i pillatge als seus palaus.”
11 Per tant, això diu Déu, el Senyor:
“L’enemic atacarà el país per tots costats,
abatrà la teva fortalesa,
i els teus palaus seran saquejats.”
12 Això diu el Senyor:
“Com el pastor que només rescata de la gola del lleó
dues potes o un bocí d’orella,
així seran rescatats els fills d’Israel,
els qui descansen a Samaria en luxoses lliteres,
o en divans de Damasc.”

Desaprovació del luxe

13 “Escolteu i testifiqueu contra la casa de Jacob
–diu el Senyor Etern, Déu Totpoderós–,
14 que el dia que jo castigui les rebel·lions d’Israel
castigaré també els altars de Betel;
i seran segats els corns de l’altar
i llençats per terra.
15 Enderrocaré les cases d’hivern
i les residències d’estiueig,
acabaré amb els palaus d’ivori,
i les grans mansions desapareixeran”, diu el Senyor.