SEGON LLIBRE DE

SAMUEL

 9

 

David afavoreix Mefibòixet, fill de Jonatan

1 David va preguntar: “Queda encara algú de la família de Saül, a qui jo pugui afavorir per amor a Jonatan?”
2 Hi havia un criat de la família de Saül que es deia Sibà; el van fer venir davant David i el rei li preguntà: “Ets Sibà, tu?” Respongué: “Per a servir-te.”
3 El rei li preguntà: “¿No queda ningú més de la casa de Saül amb qui jo pugui acomplir el favor de Déu?” Sibà respongué al rei: “Queda un fill de Jonatan, esguerrat dels peus.”
4 El rei digué: “On és?” Sibà va dir al rei: “És a casa de Maquir, fill d’Ammiel, de Lodebar.”
5 Llavors el rei David va enviar a buscar-lo a casa de Maquir, fill d’Ammiel, a Lodebar.
6 Quan va arribar Mefibóixet, fill de Jonatan, fill de Saül, davant David, es va prosternar de cara a terra fent reverència. David li digué: “Mefibòixet.” Ell va respondre: “Aquí tens el teu servent.”
7 David li digué: “No tinguis por, que et prometo tractar-te amb benevolència per amor a Jonatan, el teu pare. Et restituiré totes les terres del teu avi Saül, i menjaràs sempre a la meva taula.”
8 Ell, fent reverència, digué: “Què és el teu servent, perquè et dignis mirar un gos mort com sóc jo?”
9 Tot seguit el rei va cridar Sibà, el servent de Saül, i li digué: “Tot el que pertanyia a Saül i a la seva casa, ho concedeixo al fill del teu amo.
10 Tu i els teus fills i els teus servents treballareu les terres per a ell, i t'encarregaràs del sosteniment del fill del teu amo; però Mefibóixet, el fill del teu amo, menjarà sempre a la meva taula.” Sibà tenia quinze fills i vint mossos.
11 Sibà respongué al rei: ”El teu servent complirà tot el que el meu senyor, el rei, ha manat al teu servidor.” I Mefibóixet menjava a la taula del rei, com un dels seus fills.
12 Mefibòixet tenia un fill jove que es deia Micà, i tots els qui habitaven a la casa de Sibà eren servents de Mefibóixet.
13 Però ell residia a Jerusalem, perquè era comensal assidu de la taula del rei; i era esguerrat dels peus.