SEGON LLIBRE DE

SAMUEL

 8

 

Les guerres de David.
Extensió dels seus dominis

1 Temps després, David va atacar els filisteus i els va sotmetre, i els va prendre el poder de Mèteg-Aammà, la metròpolis.
2 També va derrotar els moabites, i, fent-los estirar a terra, els va amidar amb un cordill: els que quedaven dins de cada dues mides d’un cordill eren destinats a la mort, i els que entraven en la mida d’un cordill, els deixava viure. Així esdevingueren els moabites vassalls seus, subjectes a tribut.
3 David va derrotar també Adadèzer, fill de Rehob, rei de Sobà, quan aquest anava a restablir el seu domini sobre la regió del riu Eufrates.
4 David li va capturar mil set-cents combatents de cavalleria i vint mil d’infanteria. Va trencar les potes als cavalls de tir, però en va reservar cent per als carros.
5 Quan els arameus de Damasc van arribar per auxiliar Adadèzer, rei de Sobà, David els va matar vint-i-dos mil homes.
6 Va establir guarnicions a Damasc, i els arameus es van convertir en vassalls seus, subjectes a tribut. El Senyor feia triomfar David en totes les seves empreses.
7 David va prendre tots els escuts d’or que duien els servidors d’Adadèzer i els va portar a Jerusalem.
8 De Bètah i de Berotai, ciutats d’Adadèzer, va arreplegar molt de bronze.
9 Quan Tohi, rei d’Hamat, va saber que David havia destrossat tot l’exèrcit d’Adadèzer,
10 li va enviar el seu fill Joram perquè el saludés i el felicités per haver atacat i vençut Adadèzer, ja que Tohi estava en guerra amb Adadèzer. Joram li oferí objectes de plata, d’or i de bronze.
11 Aquests objectes David els va consagrar al Senyor, igual com havia consagrat la plata i l’or de totes les nacions sotmeses:
12 dels siris, dels moabites, dels ammonites, dels filisteus, dels amalequites i del botí d’Adadèzer, fill de Rehob, rei de Sobà.
13 La fama de David encara va ser més gran quan, tornant de derrotar els arameus, va destrossar divuit mil siris a la vall de la Sal.
14 Va posar guarnicions per tot Edom, i tots els edomites van ser vassalls seus. El Senyor feia victoriós David en tot el que emprenia.

Els oficials de David

15 David va regnar sobre tot Israel, actuant amb rectitud i justícia envers tot el seu poble.
16 Joab, fill de Seruià, era cap de l’exèrcit; Jehoixafat, fill d’Ahilud, era cronista;
17 Sadoc, fill d’Ahitud, i Ahimèlec, fill d’Abiatar, eren sacerdots; Seraià era conseller;
18 Benaiahu, fill de Jehoiadà, manava els quereteus i els peleteus; i els fills de David eren sacerdots.