SEGON LLIBRE DELS

REIS

 8

 

La xunemita recupera els seus béns

1 Eliseu va parlar a la dona a qui havia fet reviure el fill i li digué: “Alça’t i vés-te’n amb la teva família i queda’t a viure on puguis, perquè el Senyor ha cridat la fam, que sobrevindrà al país per set anys.”
2 La dona va fer tal com li havia dit l’home de Déu: va marxar amb la seva família i es va quedar a viure al país dels filisteus durant set anys.
3 Al cap de set anys, aquella dona va tornar del país dels filisteus i va presentar una reclamació al rei per la seva casa i el seu camp.
4 El rei estava parlant amb Guehazí, el criat de l’home de Déu, a qui havia dit: “Conta’m tots els prodigis que ha fet Eliseu.”
5 I mentre ell explicava al rei com havia tornat a la vida un mort, va arribar aquella dona, a qui havia ressuscitat el fill, a presentar al rei la reclamació per la seva casa i el seu camp. I Guehazí digué: “Rei i senyor meu, aquesta és la dona i aquest és el seu fill, que Eliseu va ressuscitar.”
6 Llavors el rei va interrogar la dona i ella li ho va explicar. Després el rei li va assignar un oficial, a qui digué: “Encarrega’t que li restitueixin tot el que sigui seu, amb totes les rendes del seu camp, des del dia que va deixar el país fins ara.”

Hazael rei de Síria

7 Eliseu va anar a Damasc. I Benadad, rei de Síria, estava malalt, i li van fer saber així: “L’home de Déu ha vingut aquí!”
8 Llavors el rei digué a Hazael: “Pren un present i vés a rebre l’home de Déu i, per mitjà d’ell, fes aquesta consulta al Senyor: Sobreviuré a aquesta malaltia?”
9 Hazael va anar a rebre’l portant un present de tot el bo i millor de Damasc: la càrrega de quaranta camells. Va anar a presentar-se davant d’ell i li digué: “El teu fill, Benadad, rei de Síria, m’ha enviat a tu perquè et pregunti: Sobreviuré a aquesta malaltia?”
10 Eliseu li respongué: “Vés i digues-li: Sí, sobreviuràs. No obstant, el Senyor m’ha revelat que morirà sense remei.”
11 I es va quedar immòbil i pensatiu una llarga estona; després, l’home de Déu es va posar a plorar.
12 Hazael li preguntà: “Per què plora el meu senyor?” I ell respongué: “Perquè jo sé el mal que tu faràs als fills d’Israel: calaràs foc a les seves fortaleses, mataràs amb l’espasa els seus joves, esclafaràs els seus infantons i obriràs el ventre de les seves embarassades.”
13 Hazael digué: “Però, qui és el teu servent, aquest gos, perquè pugui fer aquesta cosa tan horrible?” Eliseu va contestar: “El Senyor m’ha revelat que tu seràs rei de Síria.”
14 Hazael es va retirar de davant Eliseu i va tornar al seu senyor, que li va preguntar: “Què t’ha dit Eliseu?” I ell respongué: “M’ha dit que, de segur, sobreviuràs.”
15 Però l’endemà va agafar una manta, la va xopar amb aigua i la va estendre sobre la cara del rei, que va morir. I Hazael va regnar en lloc d’ell.

Regnat de Joram a Judà

16 L’any cinquè de Jehoram, fill d’Acab, rei d’Israel, i regnant encara Josafat a Judà, va començar a regnar el seu fill Joram com a rei de Judà.
17 Tenia l’edat de trenta-dos anys quan va començar a regnar, i va regnar vuit anys a Jerusalem.
18 Va seguir el camí dels reis d’Israel, tal com actuava la casa d’Acab, perquè s’havia casat amb la filla d’Acab. Va fer, doncs, allò que és dolent als ulls del Senyor.
19 Però el Senyor no va voler destruir Judà per amor a David, el seu servent, segons la promesa que li havia fet de conservar-li una llàntia perpètuament a ell i els seus fills.
20 En temps de Joram, Edom es va rebel·lar contra la dominació de Judà i es van proclamar un rei.
21 Llavors Joram es va dirigir cap a Seïr amb tots els seus carros. A la nit es va alçar i va batre els edomites i els comandants dels seus carros que l’havien encerclat, però el poble va fugir cap a les seves tendes.
22 Tot i així, Edom es va independitzar del domini de Judà fins al dia d’avui. Per aquell mateix temps es va rebel·lar també Libnà.
23 La resta de la història de Joram i els seus fets, ¿no és descrita en el llibre de les cròniques dels reis de Judà?
24 Joram va dormir amb els seus avantpassats i fou enterrat amb ells a la ciutat de David. I el seu fill Ahazià va regnar en lloc d’ell.

Regnat d’Ahazià a Judà

25 L’any dotzè de Jehoram, fill d’Acab, rei d’Israel, Ahazià, fill de Joram, va començar a regnar a Judà.
26 Ahazià tenia l’edat de vint-i-dos anys quan va començar a regnar, i va regnar un any a Jerusalem. La seva mare es deia Atalia, descendent d’Omrí, rei d’Israel.
27 Va seguir el camí de la casa d’Acab, i va fer allò que és dolent als ulls del Senyor, com la casa d’Acab, perquè estava emparentat amb ells.
28 Va anar amb Jehoram, fill d’Acab, a la guerra contra Hazael, rei de Síria, a Ramot-Galaad. Allà, els sirians van ferir Jehoram,
29 que se’n tornà a Jizreel per fer-se curar les ferides que li havien fet els sirians a Ramot, quan lluitava contra Hazael, rei de Síria. Llavors Ahazià, fill de Joram, rei de Judà, va baixar a Jizreel per visitar Jehoram, fill d’Acab, que estava ferit.