SEGON LLIBRE DELS

REIS

 21

 

Regnat de Manassès a Judà

1 Manassès tenia l’edat de dotze anys quan va començar a regnar, i va regnar cinquanta-cinc anys a Jerusalem. El nom de la seva mare era Hefsibah.
2 Va fer allò que és dolent als ulls del Senyor, segons les abominacions de les nacions que el Senyor va expulsar davant els fills d’Israel.
3 Perquè va tornar a edificar els llocs alts que Ezequies, el seu pare, havia enderrocat; i va erigir altars a Baal, va fer una imatge d’Aixerà, com havia fet Acab, rei d’Israel, es va prosternar davant l’estelada, i a tots va donar culte.
4 També va construir altars dins el temple del Senyor, aquell del qual el Senyor havia declarat: “A Jerusalem posaré el meu nom.”
5 Va erigir altars, per a tot l’estol dels astres, als dos atris del temple del Senyor.
6 Va fer passar pel foc els seu propi fill, observava els presagis, es va dedicar a la màgia, practicava encanteris, va instituir nigromants i endevinadors; va prodigar la maldat als ulls del Senyor, provocant-li l’enuig.
7 I fins va arribar a posar dins el temple l’escultura d’Aixerà que havia fet, del qual el Senyor havia dit a David i al seu fill Salomó: “En aquest temple i a Jerusalem, que he escollit d’entre totes les tribus d’Israel, posaré el meu nom per sempre;
8 i no tornaré a permetre que el peu d’Israel es mogui de la terra que he donat als seus pares, mentre es comportin d’acord amb tot els que els he manat i d’acord amb tota aquella llei que els va prescriure el meu servent Moisès.”
9 Però ells no en van fer cas, i Manassès els va extraviar fent que actuessin pitjor que les nacions que el Senyor havia expulsat de davant els fills d’Israel.
10 Llavors el Senyor va parlar per mitjà dels seus profetes, i digué:
11 “Ja que Manassès, rei de Judà, ha comès aquestes abominacions, actuant pitjor que tot el que van fer els amorreus anteriors a ell, i amb els seus ídols ha fet pecar Israel,
12 per això, el Senyor diu a Israel: Faré venir sobre Jerusalem i sobre Judà una desgràcia tan gran que a qualsevol que ho senti li xiularan les dues orelles.
13 Estendré sobre Jerusalem la corda de Samaria i la plomada de la casa d’Acab; netejaré Jerusalem com es neteja un plat, que, un cop net, es capgira.
14 Rebutjaré la resta de la meva heretat, els deixaré en mans dels seus enemics, i esdevindran presa i despulla per a tots ells,
15 perquè han fet allò que és dolent als meus ulls i han seguit provocant-me l’enuig des del dia que els seus avantpassats van sortir d’Egipte fins al dia d’avui.”
16 A més, Manassès va vessar la sang innocent en tanta abundància que en va omplir Jerusalem de l’un cap a l’altre, sense comptar el pecat d’haver induït Judà a fer el mal als ulls del Senyor.
17 La resta de la història de Manassès, tot el que va fer, els pecats que va cometre, ¿no és descrita al llibre de les cròniques dels reis de Judà?
18 Manassès s’adormí amb els seus avantpassats i va ser enterrat al jardí del seu mateix palau, el jardí d’Uzà. I al seu lloc va regnar el seu fill Amon.

Regnat d’Amon a Judà

19 Amon tenia l’edat de vint-i-dos anys quan va començar a regnar, i va regnar dos anys a Jerusalem. El nom de la seva mare era Meixul·lèmet, filla d’Harús, de Jotbà.
20 I va fer allò que és dolent als ulls del Senyor, com ho havia fet Manassès, el seu pare.
21 En tot va seguir el camí que havia fet el seu pare: va servir als mateixos ídols que havia servit el seu pare i els va adorar.
22 Va abandonar el Senyor, Déu dels seus avantpassats, i no va seguir el camí del Senyor.
23 Llavors els servidors d’Amon van conspirar contra ell, i van matar el rei al seu mateix palau.
24 Però la gent del país va matar tots els qui havien conspirat contra el rei Amon, i van proclamar rei el seu fill Josies en lloc d’ell.
25 La resta de la història d’Amon, ¿no és escrita al llibre de les cròniques dels reis de Judà?
26 Fou sepultat al seu sepulcre, al jardí d’Uzà, i al seu lloc va regnar el seu fill Josies.