SEGON LLIBRE DELS

REIS

 13

 

Regnat de Joahaz a Israel

1 L’any vint-i-tres de Joaix, fill d’Ahazià, rei de Judà, va començar a regnar sobre Israel, a Samaria, Joahaz, fill de Jehú, i va regnar-hi disset anys.
2 Va fer allò que és dolent als ulls del Senyor, seguint els pecats de Jeroboam, fill de Nebat, i no se n’apartà.
3 Per això la ira del Senyor es va encendre contra Israel i els va deixar a mans d’Hazael, rei de Síria, i a mans de Benadad, fill d’Hazael, molt de temps.
4 Però Joahaz va pregar al Senyor, i el Senyor el va escoltar, perquè veié com sofria Israel per l’opressió del rei de Síria.
5 El Senyor proveí Israel d’un salvador i van poder desfer-se del jou de Síria, i els fills d’Israel van viure a les seves tendes com abans.
6 Però no es van apartar dels pecats de la casa de Jeroboam, aquell que induïa Israel a pecar; hi van continuar, i fins i tot la imatge d’Aixerà seguia erigida a Samaria.
7 A Joahaz només li havien quedat cinquanta aurigues, deu carros i deu mil soldats d’infanteria, perquè el rei de Síria els havia destrossat i els havia deixat com la pols que tothom trepitja.
8 La resta de la història de Joahaz, tot el que va fer i les seves proeses, ¿no és descrita al llibre de les cròniques dels reis d’Israel?
9 Joahaz va dormir amb els seus avantpassats i el van enterrar a Samaria, i al seu lloc va regnar el seu fill Jehoaix.

Regnat de Jehoaix a Israel

10 L’any trenta-set de Joaix, rei de Judà, va començar a regnar sobre Israel Jehoaix, fill de Joahaz, a Samaria. Hi regnà setze anys.
11 Va fer allò que és dolent als ulls del Senyor; no es va apartar de tots aquells pecats amb què Jeroboam, fill de Nebat, va fer pecar Israel, sinó que va continuar cometent-los.
12 La resta de la història de Jehoaix, tot el que va fer, les seves proeses i com va lluitar contra Amasies, rei de Judà, ¿no és descrita al llibre de les cròniques dels reis d’Israel?
13 Jehoaix va dormir amb els seus avantpassats, i el seu tron el va ocupar Jeroboam. Jehoaix va ser sepultat a Samaria, amb els reis d’Israel.
14 Quan Eliseu estava malalt d’aquella afecció que l’havia de dur a la mort, el va visitar Jehoaix, rei d’Israel, i plorant sobre la seva cara exclamava: “Pare meu! Pare meu! Carro d’Israel i conductor seu!”
15 I Eliseu li digué: “Pren un arc amb les fletxes.” Quan li van dur l’arc i les fletxes,
16 digué al rei d’Israel: “Empunya l’arc.” I ell el va empunyar. Aleshores Eliseu va posar les seves mans sobre les del rei
17 i li digué: “Obre la finestra del cantó d’orient.” Ell la va obrir, i Eliseu li digué: “Tira.” I quan va tirar, Eliseu exclamà: “Fletxa de victòria de part del Senyor, fletxa de victòria contra Síria! Derrotaràs els sirians, a Afec, fins a exterminar-los.”
18 A més li digué: “Agafa les fletxes.” Ell les va agafar. Llavors Eliseu digué al rei d’Israel: “Colpeja el terra.” El va colpejar tres vegades i va parar.
19 L’home de Déu es va enfurismar contra ell i li digué: “Si haguessis colpejat cinc o sis vegades, hauries derrotat els sirians fins a l’extermini; ara, però, els derrotaràs només tres vegades.”
20 Eliseu va morir i el van enterrar. Cap a l’entrada d’any, les bandes de Moab feien incursions al país;
21 i succeí que, mentre uns enterraven un home, van veure una banda armada i van llançar el mort dins la tomba d’Eliseu i van fugir. I així que el mort va tocar els ossos d’Eliseu, va reviure i es va posar dret.

Jehoaix derrota els sirians

22 Hazael, rei de Síria, va oprimir els israelites durant tota la vida de Joahaz.
23 Però el Senyor tingué misericòrdia i es va compadir d’ells; i es va girar al seu favor, en atenció al seu pacte amb Abraham, Isaac i Jacob, i no va voler destruir-los. I fins ara no els ha rebutjat de la seva presència.
24 Hazael, rei de Síria, va morir, i al seu lloc va regnar el seu fill Benadad.
25 Llavors Jehoaix, fill de Joahaz, va recuperar de les mans de Benadad, fill d’Hazael, les ciutats que aquest havia pres en la guerra a Joahaz, el seu pare. Jehoaix el va derrotar tres vegades i va recuperar les ciutats d’Israel.