SEGON LLIBRE DELS

REIS

 1

 

Mort d’Ahazià

1 Després de la mort d’Acab, Moab es va alçar contra Israel.
2 I Ahazià va caure de la galeria de la seva cambra, a Samaria, i va quedar malferit. Va enviar uns missatgers amb aquest encàrrec: “Aneu a consultar Baal-Zebub, el déu d’Ecron, per saber si en sortiré, d’aquesta desgràcia.”
3 Llavors l’àngel del Senyor digué a Elies, el tixbita: “Alça’t i vés a l’encontre dels missatgers del rei de Samaria i digues-los: ¿Que potser no hi ha Déu a Israel, perquè hàgiu d’anar a consultar Baal-Zebub, el déu d’Ecron?
4 Per tant, el Senyor ha dit això: Del llit on ets, no t’alçaràs; moriràs del cert.” I Elies va marxar.
5 Quan els missatgers van tornar a trobar el rei, ell els preguntà: “Per què heu tornat?”
6 Ells li respongueren: “Un home ha vingut a trobar-nos i ens ha dit: Aneu, torneu al rei que us ha enviat i digueu-li: Això diu el Senyor: ¿Què potser no hi ha Déu a Israel, perquè tu enviïs a consultar Baal-Zebub, el déu d’Ecron? Per tant, del llit on ets, no t’alçaràs; moriràs del cert.”
7 Llavors ell els digué: “Quin aspecte tenia l’home que ha vingut a trobar-vos i us ha dit això?”
8 Ells li van contestar: “Era un home que anava vestit amb un mantell de pèl i faixat amb un cinturó de cuir.” Ell digué: “És Elies, el tixbita.”
9 Llavors el rei li va enviar un capità, amb els seus cinquanta homes, que va pujar fins on era el profeta, assegut dalt d’un turó, i li digué: “Home de Déu, el rei ha dit que baixis.”
10 Elies respongué així al capità dels cinquanta: “Si jo sóc un home de Déu, que baixi foc del cel i et consumeixi a tu i als teus cinquanta homes.” Tot seguit va davallar foc del cel que el va consumir amb els seus cinquanta homes.
11 El rei va tornar a enviar-li un altre capità, amb els seus cinquanta homes, que li va parlar així: “Home de Déu, el rei ha dit això: Baixa de seguida.”
12 Elies els va replicar dient: “Si jo sóc un home de Déu, que baixi foc del cel i et consumeixi a tu i als teus cinquanta homes.” I va davallar un foc de Déu des del cel, i va consumir-lo amb els seus cinquanta homes.
13 El rei encara li va enviar un tercer capità, amb els seus cinquanta homes. El tercer capità hi va pujar, i quan va arribar es va agenollar davant d’Elies i li va implorar compassió i li digué: “Home de Déu, et suplico que la meva vida i la vida d’aquests cinquanta servents teus sigui preada als teus ulls.
14 Ja ha baixat foc del cel i ha consumit els dos primers capitans amb els seus cinquanta homes, però ara, que la meva vida sigui preada als teus ulls!”
15 Llavors l’àngel del Senyor digué a Elies: “Baixa amb ell; no temis res.” Es va alçar i va baixar amb ell a trobar el rei,
16 i li digué: “Això diu el Senyor: Per tal com has enviat missatgers a consultar Baal-Zebub, el déu d’Ecron, com si no hi hagués Déu a Israel per consultar el seu oracle, no t’alçaràs del llit on ets, sinó que del cert moriràs.”
17 I va morir segons la paraula del Senyor que Elies havia pronunciat. Al seu lloc va regnar el seu germà Jehoram, perquè Ahazià no tenia fills. Era el segon any del regnat de Joram, fill de Josafat, rei de Judà.
18 La resta de la història d’Ahazià, ¿no és escrita en el llibre de les cròniques dels reis d’Israel?