SEGON LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 33

 

Regnat de Manassès

1 Manassès tenia dotze anys quan començà a regnar, i va regnar cinquanta-cinc anys a Jerusalem.
2 Va fer allò que és dolent als ulls del Senyor, segons les abominacions de les nacions que el Senyor havia expulsat de davant els fills d’Israel.
3 Perquè tornà a edificar els llocs alts que Ezequies, el seu pare, havia enderrocat, i erigí altars per als Baals, va fer pilars sagrats, va adorar tota l’estelada i li donà culte.
4 També va construir altars dins el temple del Senyor, del qual el Senyor havia declarat: “A Jerusalem posaré el meu nom per sempre.”
5 Va erigir altars per a tota l’estelada als dos atris del temple del Senyor.
6 També va fer passar els seus fills pel foc, a la Vall de Benhinnom, observava els presagis, es dedicà a la màgia, practicava encanteris, va instituir nigromants i endevinadors; va prodigar la maldat als ulls del Senyor, provocant-li l’enuig.
7 Fins i tot arribà a posar l’estàtua de l’ídol que havia fet dins el temple de Déu, del qual Déu havia dit a David i al seu fill Salomó: “En aquest temple i a Jerusalem, que he escollit d’entre totes les tribus d’Israel, posaré el meu nom per sempre;
8 i no tornaré a permetre que el peu d’Israel es mogui de la terra que he destinat als vostres pares, mentre tinguin cura de complir tot el que els he manat per mitjà de Moisès referent a la llei, els estatuts i els preceptes.”
9 Manassès va desencaminar Judà i els habitants de Jerusalem, fent que actuessin pitjor que les nacions que el Senyor havia expulsat de davant els fills d’Israel.
10 El Senyor va parlar a Manassès i al seu poble, però no en van fer cas.
11 Per això el Senyor va fer venir contra ells els generals de l’exèrcit del rei d’Assíria, que van aferrar Manassès amb garfis, el van subjectar amb cadenes de bronze i se l’endugueren a Babilònia.
12 Quan estava enmig de l’aflicció, va provar de calmar el Senyor, el seu Déu, i s’humilià profundament davant el Déu dels seus avantpassats.
13 El va implorar, i ell el va atendre; escoltà la seva oració i va fer que tornés a Jerusalem per continuar el seu regnat. Aleshores comprengué Manassès que el Senyor és Déu.
14 Temps després, Manassès va edificar una muralla exterior a la ciutat de David, al cantó occidental de Guihon, a la vall, en direcció a l’entrada de la porta dels Peixos, amb l’Ófel enclòs. La va construir molt alta. I a totes les places fortes de Judà hi destacà comandaments militars.
15 Va eliminar del temple del Senyor els déus estrangers, l’estàtua de l’ídol i tots els altars que havia edificat, tant a la muntanya del temple del Senyor com a Jerusalem, i els llençà fora de la ciutat.
16 Va restaurar l’altar del Senyor i va immolar-hi les ofrenes pacífiques i les d’acció de gràcies, i ordenà a Judà que donés culte al Senyor, el Déu d’Israel.
17 Tot i així, el poble va continuar oferint sacrificis en els llocs alts, si bé els oferien només al Senyor, el seu Déu.
18 La resta de la història de Manassès, així com la seva pregària i els missatges que els vidents li van transmetre en nom del Senyor, el Déu d’Israel, ja consten en la Crònica dels Reis d’Israel.
19 Pel que fa a la seva pregària i a com va ser escoltat, al seu pecat i a la seva prevaricació, als llocs alts que va edificar, als punts on erigí columnes sagrades i estàtues, abans d’humiliar-se, tot és escrit en les Cròniques dels seus vidents.
20 Manassès s’adormí amb els seus avantpassats i va ser enterrat al seu mateix palau. I en lloc d’ell va regnar el seu fill Amon.

Curt regnat d’Amon

21 Amon tenia vint-i-dos anys quan començà a regnar, i va regnar dos anys a Jerusalem.
22 Va fer allò que és dolent als ulls del Senyor, tal com havia fet Manassès, el seu pare. Amon va oferir sacrificis a tots els ídols que Manassès, el seu pare, havia fet, i els donà culte.
23 Però no es va humiliar davant el Senyor, com havia fet Manassès, el seu pare; al contrari, aquest Amon va cometre encara més pecats.
24 Els seus servidors van conspirar contra ell i el van matar al seu mateix palau.
25 Però la gent del país va matar tots els que havien conspirat contra el rei Amon, i en lloc d’ell van proclamar rei el seu fill Josies.