SEGON LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 27

 

Regnat de Jotam

27 Jotam tenia vint-i-cinc anys quan començà a regnar, i va regnar setze anys a Jerusalem. El nom de la seva mare era Jeruixà, filla de Sadoc.
2 Es va comportar rectament als ulls del Senyor, tal com en tot havia fet el seu pare Ozies, excepte en aquell fet d’entrar en el temple del Senyor. El poble, però, continuava obrant malament.
3 Va ser ell qui construí la porta superior del temple del Senyor, i també va edificar molt a la muralla de l’Ófel.
4 També edificà ciutats a la serralada de Judà, i castells fortificats en els boscos.
5 Va lluitar contra el rei dels ammonites i el va derrotar. Aquell any els ammonites li van pagar cent talents de plata, deu mil càrregues de blat i deu mil d’ordi. Aquest mateix tribut li van pagar els ammonites el segon i el tercer any.
6 Jotam, doncs, esdevingué poderós perquè mantingué una conducta ferma davant el Senyor, el seu Déu.
7 Els altres fets de Jotam, totes les seves guerres i totes les seves obres, ja consten en el Llibre dels reis d’Israel i de Judà.
8 Tenia l’edat de vint-i-cinc anys quan començà a regnar, i va regnar setze anys a Jerusalem.
9 Jotam va dormir amb els seus avantpassats, i fou sepultat a la ciutat de David. Al seu lloc va regnar Acaz, el seu fill.