SEGON LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 26

 

Regnat d’Ozies (Azarià)

1 Llavors tot el poble de Judà prengué Ozies, que tenia setze anys, i el van proclamar rei en lloc del seu pare Amasies.
2 Ell va reconstruir Elat i la va restituir a Judà, després que el rei s’hagué recollit amb els seus avantpassats.
3 Tenia l’edat de setze anys quan començà a regnar, i va regnar cinquanta-dos anys a Jerusalem. La seva mare es deia Jecolià, i era de Jerusalem.
4 Es va comportar rectament als ulls del Senyor, tal com en tot ho havia fet el seu pare Amasies.
5 Es va esforçar a buscar el Senyor mentre visqué Zecariahu, que era entès en visions de Déu; i durant el temps que es va subjectar al Senyor, Déu el va fer prosperar.
6 Va emprendre una campanya contra els filisteus, va enderrocar les muralles de Gat, les de Jabnè i les d’Asdod, i va construir ciutats al territori d’Asdod i entre els filisteus.
7 Déu el va ajudar contra els filisteus i contra els àrabs que habitaven a Gurbaal, i contra els meünites.
8 També els ammonites van pagar tribut a Ozies, i la seva anomenada va arribar fins a l’Egipte, perquè aconseguí un gran poder.
9 A més, Ozies va construir baluards a Jerusalem, a la porta de l’Angle, i a la porta de la Vall fins a la Raconada, i les va fortificar.
10 També va construir baluards en el desert i va excavar molts pous, perquè tenia molt de bestiar, tant a la Xefelà com a la plana. Tenia també llauradors i vinyaters a les muntanyes i al Carmel, perquè li agradava l’agricultura.
11 Ozies tenia un exèrcit preparat per al combat, que feia incursions organitzat en escamots, segons el registre que havien fet el secretari Jeiel i el comissari Maasseiahu, sota la direcció d’Hananiahu, un dels oficials del rei.
12 El nombre total dels caps de família d’aquests homes valents era de dos mil sis-cents,
13 sota el comandament dels quals hi havia un exèrcit de tres-cents set mil cinc-cents soldats equipats per al combat, forts i valents per a ajudar el rei contra l’enemic.
14 Ozies va equipar tot l’exèrcit amb escuts, llances, cascos, cuirasses, arcs i pedres per a les fones.
15 També va construir a Jerusalem màquines inventades per enginyers, per situar-les dalt les torres i els baluards, disposades per a llançar sagetes i pedres grosses. I la seva anomenada es va estendre lluny, perquè Déu va fer prodigis ajudant-lo fins que esdevingué poderós.

Infidelitat d’Ozies

16 Però quan es va sentir poderós, el seu cor s’ompli de supèrbia fins a corrompre’s, i va prevaricar contra el Senyor, el seu Déu, entrant al temple del Senyor per cremar encens sobre l’altar dels perfums.
17 Darrere seu va entrar Azariahu, el gran sacerdot, acompanyat de vuitanta sacerdots del Senyor, homes decidits,
18 que es van oposar al rei Ozies i li van dir: “No et correspon a tu, Ozies, de cremar encens al Senyor, sinó als sacerdots descendents d’Aaron, que són consagrats per a cremar l’encens. Surt del santuari, perquè has prevaricat, i el Senyor no t’honorarà pas per això.
19 Llavors Ozies, que ja tenia a la mà l’encenser per a oferir l’encens, es va enfurismar. Però en enfurismar-se contra els sacerdots li aparegué lepra al front, en presència dels sacerdots, al temple del Senyor, al costat de l’altar de l’encens.
20 El gran sacerdot Azariahu i els altres sacerdots es van girar per mirar-lo i veieren que tenia lepra al front. De seguida el van fer sortir d’allà, i ell també es va apressar a sortir, perquè s’adonava que el Senyor l’havia castigat.

Mort d’Ozies

21 El rei Ozies va continuar leprós fins al dia de la seva mort, i havia de viure en una casa aïllada, com els leprosos, i estava exclòs del temple del Senyor, mentre Jotam, el seu fill, quedava al front del palau i governava la gent del país.
22 La resta dels fets d’Ozies, els primers i els darrers, els ha escrit el profeta Isaïes, fill d’Amós.
23 Ozies va dormir amb els seus avantpassats, i el van enterrar amb ells, però en el camp ras del recinte dels sepulcres reials, perquè van dir: “Era leprós.” I Jotam, el seu fill, va regnar en lloc d’ell.