SEGON LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 17

 

Regnat de Josafat

1 En el seu lloc va regnar Josafat, el seu fill, i es va mostrar fort contra Israel.
2 Va situar tropes en totes les ciutats fortes de Judà, i va establir guarnicions en el tot país i a les ciutats d’Efraïm que havia ocupat el seu pare Asà.
3 El Senyor afavoria Josafat perquè actuava com ho havia fet el seu avantpassat David; i no va recórrer als Baals,
4 sinó que buscava el Déu del seu avantpassat, seguia els seus manaments i mai no va imitar el comportament dels israelites.
5 Per això el Senyor va consolidar el regne a les seves mans. Tot Judà oferia presents a Josafat, i va obtenir riqueses i honors en abundància.
6 El seu coratge pels camins del Senyor es va incrementar i novament va fer desaparèixer d’enmig de Judà els llocs alts i els troncs sagrats.
7 L’any tercer del seu regnat, va enviar els seus oficials Benhail, Obadià, Zacariahu, Netanel i Micaiahu a instruir les ciutats de Judà.
8 Anaven amb ells els levites Xemaia-hu, Netaniahu, Zebadiahu, Assael, Xe-miramot, Jehonatan, Adoniahu, Tobiahu i Tobadonià, i els sacerdots Elixamà i Jehoram.
9 Aquests es van dedicar a ensenyar per tot Judà. Duien el llibre de la Llei del Senyor, i van recórrer totes les poblacions de Judà ensenyant entre el poble.
10 El terror del Senyor pesava sobre tots els reialmes dels països del voltant de Judà de tal manera que ja no van promoure cap guerra contra Josafat.
11 Alguns dels filisteus també van dur presents a Josafat, i plata com a tribut. També els àrabs nòmades li van portar bestiar menut: set mil set-cents moltons i set mil set-cents bocs.
12 D’aquesta manera, Josafat s’engrandia extraordinàriament i va poder construir, a Judà, castells i ciutats de proveïment.
13 Va disposar moltes obres a les ciutats de Judà; i, a Jerusalem, una guarnició de soldats forts i valents.
14 Aquesta és la llista segons les seves cases paternes: de Judà, el cap de milers era el príncep Adnà, i amb ell tres-cents mil homes forts i valents.
15 Després venia el príncep Jehohanan, i amb ell dos-cents vuitanta mil homes.
16 A continuació Amassià, fill de Zicrí, que s’havia consagrat voluntàriament al Senyor, i amb ell dos-cents mil soldats experts.
17 Per part de Benjamí, Eliadà, home fort i valent, i amb ell dos-cents mil homes que portaven arc i escut.
18 Després, Jehozabad, i amb ell cent vuitanta mil homes, equipats per a la guerra.
19 Aquests estaven al servei del rei, sense comptar aquells que el rei havia situat a les ciutats fortificades de tot Judà.