SEGON LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 16

 

Guerra amb Baixà, rei d’Israel

1 L’any trenta-sis del regnat d’Asà, Baixà, rei d’Israel, va pujar contra Judà i va fortificar Ramà per impedir que ningú no entrés ni sortís d’on era Asà, el rei de Judà.
2 Llavors Asà prengué la plata i l’or dels tresors del temple del Senyor i del palau reial i els va enviar a Benadad, rei de Síria, que residia a Damasc, dient-li:
3 “Que entre tu i jo hi hagi un pacte com el del meu pare amb el teu pare. Mira, t’he enviat plata i or; vine, trenca el teu pacte amb Baixà, rei d’Israel, perquè es retiri de mi.”
4 Benadad s’avingué amb el rei Asà i va enviar els comandants del seu exèrcit contra les ciutats d’Israel. Van atacar Ion, Dan, Abel-Maim i totes les poblacions de magatzem de Neftalí.
5 Quan Baixà ho va saber, va deixar de fortificar Ramà, abandonant les obres.
6 Llavors el rei Asà mobilitzà tot Judà i s’endugueren de Ramà les pedres i fusta que Baixà emprava per a la fortificació, i amb aquells materials va fortificar Gueba de Benjamí i Mispà.
7 En aquell temps, el vident Hananí va anar a trobar Asà, rei de Judà, i li digué: “Per haver confiat en el rei de Síria en comptes de confiar en el Senyor, l’exèrcit del rei de Síria se t’ha escapat de les mans.
8 Els cuixites i els libis, ¿no eren un exèrcit immens, amb carros de guerra i cavalleria en gran nombre? Tot i així, el Senyor els va posar a les teves mans, perquè vas confiar en ell.
9 Perquè els ulls del Senyor recorren tota la terra per tal de mostrar-se fort a favor dels qui tenen un cor sincer envers ell. Aquesta vegada tu has actuat insensatament: d’ara endavant tindràs guerres.”
10 Asà es va indignar contra el vident i va fer que el tanquessin a la presó, irritat contra ell per tot això. També, per aquell temps, Asà va maltractar alguns del poble.

Fi del regnat d’Asà

11 Els fets d’Asà, dels primers fins als darrers, són descrits en el Llibre dels Reis de Judà i d’Israel.
12 Asà, l’any trenta-nou del seu regnat, es va posar malalt dels peus, i la seva malaltia es va anar agreujant; malgrat això, en el curs de la seva malaltia no va acudir al Senyor, sinó als metges.
13 Per fi, Asà va dormir amb els seus avantpassats. Va morir l’any quaranta-un del seu regnat,
14 i fou enterrat en el sepulcre que s’havia fet cavar a la Ciutat de David. El van posar en una llitera plena de perfums i de tota mena d’ungüents compostos segons l’art dels perfumistes, i en honor seu van encendre una foguera molt gran.