SEGON LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 13

 

Regnat d’Abies a Judà

1 L’any divuit del rei Jeroboam va començar a regnar Abies sobre Judà.
2 Va regnar tres anys a Jerusalem. La seva mare es deia Micaiahu, filla d’Uriel, de Guibà. Abies i Jeroboam estaven en guerra.
3 Abies emprengué la campanya amb un exèrcit de soldats valents, quatre-cents mil homes escollits; Jeroboam va preparar la batalla contra ell amb vuit-cents mil homes escollits, forts i valents.
4 Llavors Abies es va posar dret dalt la muntanya de Samaraim, que és a la serralada d’Efraïm, i digué: “Escolteu-me, Jeroboam i tot Israel.
5 ¿No hauríeu de saber, vosaltres, de quina manera el Senyor, el Déu d’Israel, va donar a David el regne sobre Israel a perpetuïtat, a ell i als seus descendents, mitjançant un pacte inalterable?
6 Amb tot, Jeroboam, fill de Nebat, servidor de Salomó, fill de David, es va rebel·lar contra el seu senyor.
7 I es van unir a ell uns homes vils i malvats que es van fer forts contra Roboam, fill de Salomó, que era jove i de caràcter feble i no va poder enfrontar-s’hi.
8 I ara vosaltres intenteu oposar resistència al regne del Senyor, que és en poder dels fills de David, perquè sou molts i teniu amb vosaltres els vedells d’or que Jeroboam us va fer per déus.
9 ¿No heu rebutjat vosaltres els sacerdots del Senyor, els fills d’Aaron i els levites, i us heu instituït uns sacerdots com els pobles dels altres països? Qualsevol que vingui a consagrar-se amb un vedell i set moltons pot esdevenir sacerdot d’això que no són déus.
10 Pel que fa a nosaltres, el Senyor és el nostre Déu, no l’hem abandonat, i els sacerdots que ministren davant el Senyor són els fills d’Aaron, igual que els levites en el seu ministeri.
11 Ells ofereixen al Senyor els holocaustos cada matí i cada vespre, i cremen l’encens aromàtic, i ordenen els pans de la proposició damunt la taula pura, i el canelobre d’or amb els seus gresols perquè estiguin encesos cada vespre; perquè nosaltres observem el precepte del Senyor, el nostre Déu, però vosaltres l’heu abandonat.
12 Vegeu que Déu és amb nosaltres com a capdavanter, amb els seus sacerdots i les seves trompetes clamoroses per fer-les sonar contra vosaltres. Oh, fills d’Israel, no lluiteu contra el Senyor, el Déu dels vostres avantpassats, perquè no reeixireu!”

Victòria de Judà

13 Mentrestant, Jeroboam va ordenar que algunes tropes giressin per preparar una emboscada i caure damunt els de Judà per darrere. Així ell quedava al davant i l’emboscada darrere els de Judà.
14 Quan aquests es van girar i van adonar-se que els venia l’atac per davant i per darrere, van clamar al Senyor i els sacerdots van tocar les trompetes.
15 Tot seguit, els homes de Judà van llançar el crit de guerra, i succeí que, aleshores, Déu va desbaratar Jeroboam i tot Israel davant d’Abies i de Judà.
16 I els fills d’Israel van fugir davant de Judà, i Déu els va posar a les seves mans.
17 Abies i la seva gent els van causar una gran destrossa: van caure morts cinc-cents mil homes escollits d’Israel.
18 Així van ser humiliats els fills d’Israel en aquella ocasió; i els fills de Judà van sortir-ne enfortits, perquè havien confiat en el Senyor, el Déu dels seus avantpassats.
19 Abies va perseguir Jeroboam i li va prendre les ciutats de Betel, de Jeixanà i d’Efron, amb els seus respectius petits poblats.
20 En temps d’Abies, Jeroboam ja no va recuperar el seu antic poder. Més tard, el Senyor el va colpejar, i va morir.
21 Abies, però, es va enfortir. Va arribar a tenir catorze mullers i va engendrar vint-i-dos fills i setze filles.
22 Quant als altres fets d’Abies, la seva conducta i les seves paraules són enregistrades en la Crònica del profeta Jedó.