SEGON LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 10

 

Roboam i la separació d’Israel

1 Roboam va anar a Siquem perquè tot Israel s’hi havia reunit per proclamar-lo rei.
2 Però quan Jeroboam, fill de Nebat, que encara era a l’Egipte, on havia fugit de la presència del rei Salomó, ho va saber, va tornar d’aquell país,
3 ja que també l’havien enviat a buscar. Jeroboam vingué amb tot Israel i van parlar amb Roboam i digueren:
4 “El teu pare ens va imposar un jou molt pesat; ara, doncs, alleugereix-nos la feixuga servitud del teu pare i el jou pesant que ens va imposar, i nosaltres et servirem.”
5 Ell els respongué: “Retireu-vos per tres dies i després torneu.” I el poble es va retirar.
6 El rei Roboam, llavors, va consultar els ancians que havien servit a l’audiència del seu pare Salomó, quan encara vivia, i els digué: “Què m’aconselleu que respongui a aquest poble?”
7 Ells li van contestar: “Si et mostres benigne i condescendent amb aquest poble, si els complaus i els parles amablement, seran els teus súbdits per sempre.”
8 Però Roboam no va fer cas del consell que els ancians li donaven, i va consultar els joves que havien crescut amb ell i havien entrat al seu servei,
9 i els digué: “Quina resposta aconselleu que donem al poble aquest que m’ha dit: Alleugereix el jou que el teu pare ens va imposar?”
10 Els joves que havien crescut amb ell li van contestar: “Al poble aquest que t’ha dit: El teu pare ens va imposar un jou pesant; ara, tu, alleugereix-nos-el, els has de respondre així: El meu dit petit és més gros que els lloms del meu pare.
11 Si el meu pare us va imposar un jou pesant, jo us el faré encara més pesant: si el meu pare us castigava amb fuets, jo us castigaré amb escorpins.”
12 El tercer dia, Jeroboam i tot el poble van anar a trobar Roboam, tal com havia manat el rei quan els digué: “Torneu el tercer dia.”
13 El rei els respongué amb aspresa, sense fer cas del consell que els ancians li havien donat,
14 i seguint el consell dels joves els digué: “El meu pare us va imposar un jou pesant, però jo us el faré encara més pesant. El meu pare us va castigar amb fuets, però jo us castigaré amb escorpins.”
15 El rei, doncs, no va escoltar el poble, perquè així ho va disposar Déu a fi que es complís la paraula que el Senyor havia dit per mitjà d’Ahià, el silonita, a Jeroboam, fill de Nebat.
16 Llavors, tot el poble d’Israel, veient que el rei no els escoltava, li va replicar: “Què tenim nosaltres a veure amb David? No tenim cap heretat amb el fill de Jessè! Cap a casa, Israel! Ara ocupa’t de casa teva, David!” I tot Israel va marxar cap a casa.
17 Però tots els fills d’Israel que vivien a les poblacions de Judà van quedar sota el domini de Roboam.
18 Llavors el rei va enviar Adoram, l’encarregat de les lleves, però els fills d’Israel el van matar a pedrades. I el mateix rei Roboam hagué de pujar corrents al carro i fugir cap a Jerusalem.
19 Així es va separar Israel de la casa de David fins al dia d’avui.