PRIMER LLIBRE DE

SAMUEL

 8

 

Israel demana un rei

1 Quan Samuel va ser vell, va designar els seus dos fills per a jutges d’Israel.
2 El seu primogènit es deia Joel, i el petit Abià. Aquests van complir la seva judicatura a Beerxeba.
3 Però els seus fills no van seguir el seu exemple, sinó que es van decantar per la cobdícia, acceptant suborns, i van pervertir el dret.
4 Llavors es van reunir tots els ancians d’Israel i van anar a trobar Samuel, a Ramà,
5 i li digueren: “Mira, tu ja ets vell i els teus fills no segueixen el teu exemple; ara, doncs, posa’ns un rei que ens governi, com tenen totes les nacions.”
6 Va disgustar molt a Samuel que li diguessin “Posa’ns un rei que ens governi”, però va fer oració al Senyor;
7 i el Senyor li digué: “Escolta la veu del poble en tot el que et diguin. No et rebutgen pas a tu, sinó a mi, a fi que jo no regni sobre ells.
8 De la mateixa manera que s’han comportat amb mi des del dia que els vaig fer pujar d’Egipte fins avui, deixant-me a mi per servir altres déus, així es comporten amb tu.
9 Ara, doncs, escolta la seva veu, però avisa’ls seriosament i explica’ls el dret que tindrà el rei que regnarà damunt d’ells.”
10 Samuel va comunicar al poble que li havia demanat un rei totes les paraules del Senyor,
11 i els digué: “Aquests seran els drets del rei que regnarà damunt vostre: prendrà els vostres fills i els destinarà als seus carros i a la seva cavalleria, perquè corrin davant la seva carrossa com a escorta.
12 En constituirà, per al seu servei, capitans de miler i caps de cinquanta, i en posarà com a llauradors dels seus camps i com a segadors dels seus sembrats, i com a artesans per a fabricar les seves armes i els ormeigs dels seus carros.
13 A més, d’entre les vostres filles, en prendrà com a perfumistes, cuineres i forneres.
14 Igualment, els vostres millors camps, vinyes i oliveres, els requisarà per donar-los als seus servidors.
15 Exigirà el delme dels vostres sembrats i de les vostres vinyes per donar-lo als seus oficials i als seus servidors.
16 També prendrà els vostres millors criats i criades, i els vostres joves i els vostres ases, per fer-los treballar per a ell.
17 Exigirà el delme del vostre bestiar, i us convertireu en esclaus d’ell.
18 Aquell dia us lamentareu d’haver-vos imposat vosaltres mateixos un rei, però el Senyor no us escoltarà.”
19 El poble no va voler escoltar la veu de Samuel, i digueren: “No! Volem tenir un rei, sobre nosaltres,
20 i ser com les altres nacions; i que el nostre rei ens governi i surti davant nostre i ens dirigeixi en les nostres guerres.”
21 Samuel, després d’escoltar totes les raons del poble, les va exposar al Senyor.
22 I el Senyor digué a Samuel: “Escolta el que diuen i nomena’ls un rei que els governi.” Llavors Samuel digué a la gent d’Israel: “Aneu cadascú al vostre poble.”