PRIMER LLIBRE DE

SAMUEL

 31

 

 

Derrota d’Israel i mort de Saül

31 Mentrestant, els filisteus havien lluitat contra Israel. Les tropes d’Israel havien fugit davant dels filisteus i van caure ferits de mort per la muntanya de Guilboa.
2 Els filisteus van perseguir Saül i els seus fills, i van matar Jonatan, Abinadab i Malquixua, fills de Saül.
3 Després, tota la força de la batalla va descarregar sobre Saül, els arquers el van descobrir i el van ferir.
4 Llavors Saül digué al seu escuder: “Treu la teva espasa i clava-me-la, no sigui que vinguin aquests incircumcisos i em traspassin i facin escarni de mi.” Però el seu escuder s’hi va negar, perquè estava atemorit. Llavors Saül va agafar l’espasa i s’hi va deixar al caure damunt.
5 Quan el seu escuder comprovà que Saül era mort, també es va deixar caure damunt la seva espasa i va morir al seu costat.
6 Així, aquell dia, van morir junts Saül, els seus tres fills, el seu escuder i tots els seus homes.
7 Quan els israelites que vivien a l’altra banda de la vall i a l’est del Jordà veieren que els homes d’Israel havien fugit, i que Saül i els seus fills eren morts, van abandonar les ciutats i van fugir; i els filisteus van arribar i les van ocupar.
8 L’endemà, quan els filisteus van anar a prendre les despulles dels caiguts, van trobar Saül i els seus tres fills morts a la muntanya de Guilboa.
9 Li van tallar el cap, el van despullar de les seves armes i van enviar el missatge per tot el país dels filisteus perquè es fes pública la notícia als seus temples i a tot el poble.
10 Les armes, les van dipositar al temple d’Astarte, però el seu cadàver el van clavar a la muralla de Betxean.
11 Però quan els habitants de Jabeix-Galaad van saber el que havien fet els filisteus amb Saül,
12 es van alçar tots els homes valents i, després de caminar tota la nit, van despenjar el cadàver de Saül i els cadàvers dels seus fills de la muralla de Betxean, van anar a Jabeix i allà els van incinerar.
13 Després agafaren els ossos, van enterrar-los sota el tamariu de Jabeix i van fer un dejuni de set dies.