PRIMER LLIBRE DE

SAMUEL

 11

 

Derrota dels ammonites

1 Nahaix, l’ammonita, va pujar i va assetjar Jabeix-Galaad. Llavors tots els homes de Jabeix digueren a Nahaix: “Fes un pacte amb nosaltres i et serem tributaris.”
2 L’ammonita Nahaix els respongué: “Pactaré amb vosaltres amb aquesta condició: la d’arrencar-vos a tots l’ull dret perquè sigueu la vergonya de tot Israel.”
3 Els ancians de Jabeix van contestar: “Dóna’ns set dies perquè enviem missatgers per tot el territori d’Israel, i si ningú no ens vol ajudar, ens rendirem a tu.”
4 Els missatgers van arribar a Guibà, el poble de Saül, i en acabar de repetir aquelles paraules davant el poble, tota la gent es va posar a cridar i a plorar.
5 Amb això, Saül va arribar del camp, darrere els seus bous, i va preguntar: “Què li passa al poble que està plorant?” I li van contar el que els homes de Jabeix havien dit.
6 En sentir aquelles paraules, l’esperit de Déu es va apoderar de Saül i es va enfurismar de tal manera
7 que va agafar una parella de bous, els va fer trossos i els va enviar per tot el territori d’Israel per mitjà d’emissaris que diguessin: “Això és el que farem amb els bous d’aquell qui no es posi en marxa darrere Saül i darrere Samuel.” I sobre el poble va caure el temor del Senyor, i van sortir tots com un sol home.
8 Els va passar revista a Bèzec, i comptaren tres-cents mil israelites, i de Judà trenta mil homes.
9 Llavors digueren als emissaris que havien vingut: “Avui direu als homes de Jabeix-Galaad: Demà quan el sol sigui més fort, us arribarà l’alliberament.” Els homes van anar a comunicar-ho als homes de Jabeix, que se’n van alegrar molt,
10 i digueren a Nahaix: “Demà ens rendirem perquè feu amb nosaltres el que vulgueu.”
11 L’endemà, Saül va disposar el poble en tres esquadrons. A la vetlla del matí, van penetrar dins el campament enemic i van batre els ammonites fins al migdia. Els qui van quedar es van dispersar, de tal manera que no en van quedar dos de junts.
12 Llavors el poble digué a Samuel: “Qui són aquells que deien: Per què ha de regnar Saül sobre nosaltres? Porteu-nos aquests homes, que els matarem!”
13 Però Saül digué: “Ningú no ha de morir en aquest dia, ja que el Senyor avui ha consumat la salvació d’Israel.”
14 I Samuel va dir al poble: “Veniu i anem a Guilgal, que allà renovarem el regne.”
15 Tot el poble va anar a Guilgal, i van proclamar rei Saül davant el Senyor; i allà, davant el Senyor, van oferir víctimes pacífiques, i Saül va fer una gran festa amb tots els israelites.