PRIMER LLIBRE DELS

REIS

 16

 

1 Llavors, la paraula del Senyor fou dirigida a Jehú, fill d’Hananí, contra Baixà, amb aquestes paraules:
2 “Perquè jo t’he aixecat de la pols i t’he posat per príncep sobre el meu poble, Israel, i tu has seguit el camí de Jeroboam, fent pecar el meu poble d’Israel, per provocar el meu enuig amb els seus pecats,
3 heus aquí que esborraré la posteritat de Baixà i la de la seva casa, i faré que la teva casa acabi com la de Jeroboam, fill de Nebat.
4 Aquells de Baixà que morin a la ciutat seran devorats pels gossos, i aquells que morin al camp seran menjats per les aus de rapinya.”
5 La resta de la història de Baixà, amb tot el que va fer i les seves proeses, ¿no és descrita al llibre de les cròniques dels reis d’Israel?
6 Baixà va dormir amb els seus avantpassats i fou enterrat a Tirsà. I en lloc d’ell va regnar el seu fill Elà.
7 Per mitjà del profeta Jehú, fill d’Hananí, el Senyor va dirigir la seva paraula contra Baixà i la seva casa, per tot el mal que feia als ulls del Senyor fent-lo enutjar amb les seves accions, actuant igual que la casa de Jeroboam, i també perquè els va matar.

Regnat d’Elà a Israel

8 L’any vint-i-sis d’Asà, rei de Judà, va començar a ser rei Elà, fill de Baixà, sobre Israel, a Tirsà, i va regnar-hi dos anys.
9 El seu servidor Zimrí, comandant de la meitat dels seus carros, va conspirar contra ell. Mentre el rei era a Tirsà bevent fins a embriagar-se, a la casa d’Arsà, que era majordom del palau,
10 va entrar Zimrí, el va atacar i el va matar. Era l’any vint-i-set d’Asà, rei de Judà, Zimrí va regnar en lloc d’ell.
11 Així que va ocupar el tron reial, va exterminar tota la casa de Baixà, sense deixar cap mascle d’entre els parents i amics.
12 D’aquesta manera Zimrí va exterminar tota la casa de Baixà, segons la paraula que el Senyor havia pronunciat contra ell per mitjà del profeta Jehú,
13 a causa de tots els pecats de Baixà, i dels d’Elà, el seu fill, tant els que van cometre ells mateixos com els que van fer cometre a Israel, amb la seva idolatria, provocant l’enuig del Senyor, Déu d’Israel.
14 La resta de la història d’Elà, amb els seus fets, ¿no és descrita al llibre de les cròniques dels reis d’Israel?

Regnat de Zimrí a Israel

15 L’any vint-i-set d’Asà, rei de Judà, Zimrí va començar a regnar a Tirsà durant set dies, mentre el poble estava acampat assetjant Guibeton, ocupada pels filisteus.
16 Però quan la gent acampada va sentir a dir: “Zimrí ha conspirat i ha assassinat el rei”, aquell mateix dia, enmig del campament, tot Israel va proclamar Omrí, el comandant de l’exèrcit, com a rei sobre Israel.
17 Omrí, amb tot Israel, va pujar de Guibeton i va assetjar Tirsà.
18 Quan Zimrí veié que la ciutat havia estat presa, es va retirar a la ciutadella del palau reial i va calar-hi foc, amb ell a dins, i va morir.
19 Això a causa dels pecats que havia comès fent allò que era dolent als ulls del Senyor, seguint el camí de Jeroboam i el pecat que cometé fent pecar Israel.
20 La resta de la història de Zimrí i la conspiració que va tramar, ¿no és descrita al llibre de les cròniques dels reis d’Israel?

Regnat d’Omrí a Israel

21 Llavors el poble d’Israel es va dividir en dos bàndols: la meitat va seguir Tibní, fill de Guinat, per fer-lo rei; l’altra meitat va seguir Omrí.
22 Però els seguidors d’Omrí van ser més forts que no pas els seguidors de Tibní, fill de Guinat, de manera que Tibní va morir i va quedar com a rei Omrí.
23 L’any trenta-u d’Asà, rei de Judà, va començar a regnar Omrí sobre Israel i va regnar-hi dotze anys. A Tirsà va regnar sis anys.
24 Després va comprar la muntanya de Samaria a Xèmer, per dos talents de plata, i va construir-hi una ciutat, a la qual va posar el nom de Samaria, segons el nom de Xèmer, propietari de la muntanya.
25 Omrí va fer allò que és dolent als ulls del Senyor, i va sobrepassar, en maldat, tots els seus predecessors,
26 perquè va seguir tots els camins de Jeroboam, fill de Nebat, i el pecat amb què feu pecar Israel, provocant l’enuig del Senyor, Déu d’Israel, amb les seva idolatria.
27 La resta de la història d’Omrí i les proeses que va fer, ¿no és descrita al llibre de les cròniques dels reis d’Israel?
28 Omrí va dormir amb els seus avantpassats i fou enterrat a Samaria. I en lloc d’ell va regnar el seu fill Acab.

Regnat d’Acab a Israel

29 Acab, fill d’Omrí, va començar a regnar sobre Israel l’any trenta-vuit d’Asà, rei de Judà; i va regnar vint-i-dos anys a Samaria.
30 Acab, fill d’Omrí, va fer allò que és dolent als ulls del Senyor, més que tots els seus predecessors.
31 Perquè, com si fos poc continuar amb els pecats de Jeroboam, fill de Nebat, va prendre per muller Jezabel, filla d’Etbaal, rei dels sidonis, i va anar a servir Baal, adorant-lo.
32 Va dedicar un altar a Baal al santuari que ell havia edificat a Samaria.
33 Acab també va fer la columna sagrada, i va provocar l’enuig del Senyor, el Déu d’Israel, més que tots els reis d’Israel antecessors seus.
34 Al seu temps, Hiel de Betel va reconstruir Jericó. A costa del seu primogènit, Abiram, hi posà els fonaments, i a costa del seu fill petit, Segub, hi fixà les portes, segons la paraula que el Senyor havia dit per mitjà de Josuè, fill de Nun.