PRIMER LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 28

 

David presenta Salomó com a successor

1 David va convocar a Jerusalem tots els dignataris d’Israel: els caps de les tribus, els caps de les divisions que servien el rei, els comandants de milers i els capitans de centenars, els administradors de les propietats i ramats del rei i dels seus fills, juntament amb els eunucs i els militars notables.
2 Llavors el rei es va posar dret i digué: “Escolteu-me, germans meus i poble meu: Jo tenia el propòsit d’edificar un temple que fos un lloc de repòs per a l’arca de l’aliança del Senyor i l’escambell per als peus del nostre Déu, i feia preparatius per a la construcció,
3 però Déu em digué: ‘Tu no edificaràs cap temple al meu nom perquè has estat un home de guerres i has vessat molta sang.’
4 Però el Senyor, el Déu d’Israel, em va escollir d’entre tota la casa del meu pare perquè jo fos rei d’Israel per sempre. Perquè va escollir la tribu de Judà com a capdavantera; i d’entre la família de Judà, la casa del meu pare, i d’entre els fills del meu pare, es va complaure en mi per fer-me rei sobre tot Israel.
5 I d’entre tots els meus fills, ja que són molts els fills que el Senyor m’ha donat, ha escollit el meu fill Salomó perquè ocupi el tron de la reialesa del Senyor sobre Israel.
6 I ell em digué: ‘Salomó, el teu fill, edificarà el meu temple i els meus atris, perquè l’he escollit com a fill meu, i jo seré el seu pare.
7 Jo establiré el seu regne per sempre, si ell segueix complint els meus manaments i les meves lleis, com fins al dia d’avui.’
8 Ara, doncs, en presència de tot Israel, de l’assemblea del Senyor, i davant del nostre Déu, guardeu i poseu atenció a tots els manaments del Senyor, el vostre Déu, perquè pugueu posseir aquesta bona terra i deixar-la després als vostres fills com a herència perpètua.
9 I tu, Salomó, fill meu, reconeix el Déu del teu pare i serveix-lo amb cor sincer i amb un esperit voluntariós, perquè el Senyor examina tots els cors i coneix tot designi dels pensaments. Si el busques, ell es deixarà trobar; però si l’abandones, et rebutjarà per sempre.
10 Ara, doncs, para esment, perquè el Senyor t’ha escollit a tu perquè construeixis el temple que ha de ser el seu santuari. Sigues decidit i comença!”
11 Després, David va donar al seu fill Salomó el disseny del pòrtic, dels seus edificis, dels seus magatzems, de les seves cambres altes, de les sales interiors i del recinte del propiciatori.
12 També el disseny de tot el que havia projectat referent als atris del temple del Senyor, a totes les cambres del voltant, als magatzems del temple de Déu i als dipòsits dels objectes sagrats.
13 També la relació dels grups dels sacerdots i dels levites, de totes les tasques del servei del temple del Senyor, i tot el que té a veure amb els utensilis per al ministeri del seu temple.
14 Pel que fa a l’or, el pes per a cada un dels utensilis per als diversos serveis; i també el pes de plata que corresponia per a cada un dels utensilis destinats als diversos serveis;
15 i per als canelobres i els seus gresols d’or, segons el pes de cada canelobre i els seus gresols; i per als canelobres de plata, segons el pes de cada canelobre i els seus gresols, d’acord amb el servei de cada un en particular.
16 Igualment, el pes d’or per a les taules de la proposició, i el de plata per a les taules de plata.
17 I la quantitat d’or fi per a les forquetes, els tassons, les gerretes; i per a les copes d’or, el que corresponia a cada copa segons el seu pes; i per a les copes de plata, la que corresponia a cada copa segons el seu pes.
18 I per a l’altar de l’encens, or refinat, segons el pes; i or per al model de la carrossa dels querubins, que amb les ales esteses cobrien l’arca de l’aliança del Senyor.
19 “Tot això –digué David– està en un escrit transmès a mi directament pel Senyor, per fer-me comprendre tots els detalls del disseny.”
20 Després, David continuà dient al seu fill Salomó: “Tingues confiança i fermesa, i comença! No temis ni et desanimis, perquè el Déu Etern, el meu Déu, és amb tu; no et deixarà ni et desempararà fins que tota l’obra per al servei del temple del Senyor sigui enllestida.
21 Aquí tens els grups de sacerdots i de levites per a tot el servei del temple de Déu; i pel que fa a les diverses tasques, tens amb tu una colla de voluntaris experts en tota mena d’oficis, i, tant els dirigents com el poble, es posaran a les teves ordres.”