PRIMER LLIBRE DE LES

CRÒNIQUES

 23

 

Organització dels levites

1 Quan David ja era vell i carregat d’anys, va proclamar Salomó, el seu fill, rei d’Israel.
2 Va convocar tots els prínceps d’Israel, amb els sacerdots i els levites.
3 Es va fer el recompte dels levites de més de trenta anys, i el seu nombre va arribar a trenta-vuit mil, segons els seus grups familiars i comptats un per un.
4 D’aquests, n’hi havia vint-i-quatre mil dedicats a dirigir la construcció del temple del Senyor, i sis mil que feien de magistrats i jutges;
5 uns altres quatre mil, eren porters; i quatre mil més dedicats a la lloança del Senyor amb els instruments que David havia fabricat per a acompanyar els càntics.
6 David els va repartir en grups, segons els descendents de Leví: Guerxon, Quehat i Merarí.
7 Dels guerxonites: Ladan i Ximí.
8 Fills de Ladan: Jehiel, el primer, Zetam i Joel, tres.
9 Els fills de Ximí: Xelomit, Haziel i Aran, tres. Aquests van ser els caps de les famílies de Ladan.
10 Els fills de Ximí: Jàhat, Zizà, Jeuix i Berià, aquests van ser els quatre fills de Ximí.
11 Jahat era el cap, i Zizà, el segon; Jeuix i Berià no van tenir gaires fills; per això van constituir una sola família en el cens.
12 Els fills de Quehat: Amram, Ishar, Hebron i Uziel, quatre.
13 Els fills d’Amram: Aaron i Moisès. Aaron fou separat per consagrar-lo a les coses santíssimes, ell i els seus descendents, per sempre; per cremar encens, oficiar davant del Senyor i beneir en nom d’ell, perpètuament.
14 Quant a Moisès, home de Déu, els seus fills van ser enregistrats amb la tribu de Leví.
15 Els fills de Moisès van ser: Guerxom i Elièzer.
16 Els fills de Guerxom: Xebuel, el cap.
17 Els fills d’Elièzer: Rehabià. Elièzer no va tenir altres fills, però els fills de Rehabià van ser nombrosos.
18 Els fills d’Ishar: Xelomit, el cap.
19 Els fills d’Hebron: Jerià, el cap; Amarià, el segon; Jahaziel, el tercer; i Jecamam, el quart.
20 Els fills d’Uziel: Micà, el cap, i Ixià, el segon.
21 Els fills de Merarí: Mahlí i Muixí. Els fills de Mahlí: Elazar i Quix.
22 Elazar va morir sense haver tingut fills, només tingué filles, que es van casar amb els fills de Quix, cosins seus.
23 Els fills de Muixí: Mahlí, Éder i Jerimot, tres.
24 Tots aquests van ser els descendents de Leví segons les seves cases paternes, pels caps de família, inscrits en el cens nominalment un per un. Aquests complien el servei del temple del Senyor, des de l’edat de vint anys en amunt.
25 David, en efecte, havia dit: “El Senyor, el Déu d’Israel, ha concedit el repòs al seu poble i ha posat residència permanent a Jerusalem.”
26 I també digué dels levites: “Ja no hauran de carregar amb el tabernacle i tots els objectes del seu ministeri.”
27 Ja que fou segons les últimes disposicions de David que es va fer el cens dels levites de vint anys en amunt,
28 perquè la seva missió era estar a les ordres dels fills d’Aaron per al servei del temple del Senyor. Tenien al seu càrrec els atris i les cambres, la purificació de les coses santes i tot el que fa referència al culte en el temple del Senyor:
29 els pans de la proposició, la flor de farina per a les ofrenes vegetals, les coques sense llevat, tot el que es prepara sobre la planxa, els rostits i tot el que té a veure amb les mesures, tant de capacitat com de longitud.
30 S’havien de presentar diàriament, matí i tarda, per donar gràcies i tributar lloances al Senyor,
31 i per fer l’ofrena dels holocaustos al Senyor els dissabtes, els novilunis i les festes solemnes, en un servei permanent davant del Senyor, segons el nombre i el ritual que els correspon.
32 També havien de tenir cura del tabernacle de reunió i de la custòdia del santuari, sota les ordres dels seus germans, els descendents d’Aaron, per al culte en el temple del Senyor.